Fotovoltika a flexibilita spotreby, aká na Slovensku nemá obdobu

Fotovoltika a flexibilita spotreby, aká na Slovensku nemá obdobu

Autor článku

Dátum uverejnenia

So spoľahlivým a skúseným partnerom je spolupráca jednoduchá.
Stačí nám vaša predstava a požiadavky a o všetko ostatné sa postaráme my.

Slovenské elektrárne spolu s partnermi Viessmann a Fuergy realizovali v spoločnosti Muller Textiles Slovakia jedinečný zelený projekt, ktorý zatiaľ nemá na slovenskom trhu obdobu. Muller Textiles Slovakia je prvou tunajšou výrobnou spoločnosťou s komplexne integrovaným systémom 500kW fotovoltickej elektrárne a 432 kWh batériovým systémom. „Je to významný znak nášho záväzku voči udržateľnému spôsobu podnikania,“ uviedol Ján Tomko, konateľ Muller Textiles.

„Som presvedčený, že bez Slovenských elektrární by bolo pre Muller Textiles Slovakia veľmi ťažké realizovať takto rozsiahly  projekt. Návratnosť investícií je veľmi dlhá, prípravné práce sú veľmi zložité najmä pokiaľ ide o povolenia. Vďaka našej ponuke implementujú ekologické riešenie bez obáv z byrokracie a bez zaťaženia svojho cash flow,“ vysvetlil Andrea Pancotti, Energy Services Manager pre Slovenské elektrárne.

Humenská firma Muller Textilles Slovakia patrí do nemeckej rodiny popredného výrobcu technických priestorových tkanín. Na Slovensku pôsobí od roku 2004 a v Prešovskom kraji patrí k najväčším platiteľom dane z príjmu, zamestnáva takmer 250 ľudí.

Ak chcete vedieť o projekte viac, pozrite si video:

Potenciál obnoviteľných zdrojov pre firmy na Slovensku

Európsky „Green Deal“ je veľkou výzvou pre každú členskú krajinu EÚ. Ciele sú nastavené extrémne ambiciózne a verejný ako aj súkromný sektor budú musieť výrazne prispieť k tomu, aby sa v roku 2050 Európa stala klimaticky neutrálnou.

Jednoznačne kľúčovú rolu budú hrať naďalej obnoviteľné zdroje energie, hlavne na Slovensku bude ich potenciál rastu veľmi vysoký. Od roku 2019 je možné inštalovať fotovoltickú elektráreň ako Lokálny zdroj elektrickej energie do 500 kWp alebo max. výšky rezervovanej kapacity. Podľa toho, ktorá hodnota je nižšia, s tým že všetka vyrobená elektrina musí byť spotrebovaná v rámci vlastnej spotreby, teda v odbernom mieste.

Ako prekonať finančné a administratívne bariéry?

Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o., vedia podnikom pomôcť s projektom, inštaláciou a financovaním a garantovanou návratnosťou komplexných zelených projektov bez toho, aby sa firma utopila v administratíve alebo jej vyschol tok kapitálu.

Medzi výzvy, s ktorými si vedia poradiť, patria:

  • Lokálny zdroj elektriny je určite krokom vpred v rámci energetickej efektívnosti na Slovensku. Skutočný potenciál fotovoltických elektrární je však limitovaný, pretože neumožňuje dodávať nadbytočnú elektrinu do siete a tým pádom zarobiť na prebytkoch vyrobenej elektriny.
  • Ďalšou bariérou je návratnosť samotnej fotovoltickej elektrárne, ktorá je približne 8-10 rokov, čo je pre väčšinu súkromných spoločností príliš dlhá doba.
  • Administratívna náročnosť spustenia zdroja je tiež nezanedbateľnou prekážkou. Bežná súkromná firma nemá k dispozícii zamestnanca, ktorý by mohol mimo svojich štandardných povinností, dohliadať na spustenie samotného zdroja do prevádzky a prípadne riešiť aj ďalšie prevádzkové požiadavky, nielen z pohľadu technických ale aj legislatívnych voči štátnym orgánom ako Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) a OKTE.

Fotovoltika ako služba

Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. ponúkli službu, ktorá umožní slovenským spoločnostiam byť zelenými bez potreby vlastnej investície.

Ak by sme chceli vysvetliť ako funguje produkt Fotovoltika ako služba, môžeme ho prirovnať k zmluve o leasingu automobilu, s tým rozdielom, že zákazník si prenajíma fotovoltický systém.

Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. prevezmú všetku projektovú, stavebnú, prevádzkovú a finančnú záťaž projektu a zákazník platí iba mesačný poplatok.

Mesačný poplatok nastavujeme spoločne so zákazníkom tak, aby bol rovnaký alebo menší ako by bola hodnota dodanej elektriny zo siete.

Batériový systém ako služba

Batériové systémy budú hrať v budúcnosti veľmi dôležitú rolu na zvýšení energetickej efektívnosti  v národnom hospodárstve. Slovenské elektrárne ponúkajú inovatívny batériový systém samostatne alebo spoločne s produktom Fotovoltika ako služba.

Batériový systém dokáže optimalizovať výrobu fotovoltickej elektrárne a zároveň dokáže vylepšiť odberový diagram spotreby zákazníka. Rovnako ako fotovoltické elektrárne, ponúkame aj batériový systém s rovnakým biznis modelom Batériový systém ako služba.

Zdieľajte

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vizitka autora článku

Peter Černák

Projektový manažér

peter.cernak@seas.sk

Znížte si spotrebu energie...

Scroll to Top