Batériové systémy budú hrať v budúcnosti veľmi dôležitú rolu na zvýšení energetickej efektívnosti  v národnom hospodárstve. Slovenské elektrárne ponúkajú inovatívny batériový systém samostatne alebo spoločne s produktom Fotovoltika ako služba.

 

Batériový systém dokáže optimalizovať výrobu fotovoltickej elektrárne a zároveň dokáže vylepšiť odberový diagram spotreby zákazníka. Rovnako ako fotovoltické elektrárne, ponúkame aj batériový systém s rovnakým biznis modelom Batériový systém ako služba.