EPC Biznis model

Prezrite si naše
ostatné služby

Energetické poradenstvo

EPC Biznis model

Riadenie a meranie spotreby

EPC Biznis model

EPC | Energy Performance Contracting

Naše technologické riešenia sú navrhnuté tak, aby dosahovali čo najlepšiu návratnosť investície klienta. Berieme do úvahy celkové náklady vlastníctva (TCO – Total Cost of Ownership), ktoré zahŕňajú počiatočnú investíciu, prevádzkové náklady a v prípade potreby aj finančné náklady riešenia. Aj v prípade, že si nemôžete dovoliť žiadnu vstupnú investíciu, existuje riešenie, ako realizovať opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti vášho podniku aj bez potrebného vstupného kapitálu. V takomto prípade môžete využiť EPC model.  

Garantované energetické služby
Na začiatku projektu zistíme vaše náklady na energie, prevádzku a údržbu. Následne navrhneme technologický systém, ktorý vygeneruje úsporu energie a zníži prevádzkové náklady. Tieto úspory sú monitorované počas celého projektu a sú zmluvne garantované. Financovanie riešenia a dĺžka trvania zmluvy sa dohodnú vopred. Systém je vo vlastníctve klienta (amortizácia, daňové výhody) a je vhodný aj pre tých, ktorí si nemôžu dovoliť žiadnu vstupnú investíciu.

 

Výhody EPC

Riadime sa iba tým, čo
je pre vás najlepšie

Úspory sú zmluvne garantované – ak nedosiahnete vopred stanovenú úsporu, zaplatíme vám pokutu v dopredu stanovenej výške
Nová technológia sa spláca z úspor z nákladov za energie
Výstavba na kľúč
Prevádzka a údržba počas celej doby trvania zmluvy
Žiadna vstupná investícia

Znížte si spotrebu energie...

Scroll to Top