Riadenie a meranie spotreby

Prezrite si naše
ostatné služby

Energetické poradenstvo

EPC Biznis model

Riadenie a meranie spotreby

Ako to funguje?

Riadenie a meranie spotreby

Táto služba zahŕňa inštaláciu vedľajších meracích a ovládacích prvkov, zber údajov a ich následné spracovanie. Sledovaním odberu elektrickej energie v jednotlivých bodoch alebo rozvádzačoch získame presný prehľad toku elektrickej energie, ktorá je spotrebovaná na danom odbernom mieste. Tieto informácie užívateľovi poskytujú cennú informáciu o spotrebe zariadenia/í a slúžia na vyhodnotenie celkovej spotreby.

Vyhodnocovanie aktuálnej spotreby slúži ako podklad pre softvérové stráženie nastavenej rezervovanej kapacity. V prípade, že sústava obsahuje zariadenia, ktorých funkcia môže byť na krátky čas obmedzená alebo majú dostatočnú zotrvačnosť, tzv. neprioritný odber (napr. tavné pece či vzduchotechnika), systém môže tieto zariadenia na krátky čas vypnúť.

Výhody poradenstva

Riadime sa iba tým, čo
je pre vás najlepšie

Presný prehľad celkovej spotreby elektriny
Identifikácia nedostatkov siete aj jednotlivých bodov odberu
Posúdenie údajov z energetického auditu, výpočet reálnej úspory realizovaného opatrenia na zníženie energetickej náročnosti
Prevencia pokút za rezervovanú kapacitu
Prevencia požiarov

Znížte si spotrebu energie...

Scroll to Top