Kaliareň HTS BB šetrí až 60 % nákladov na elektrinu, na chladenie využila potenciál exteriérových teplôt

Kaliareň HTS BB šetrí až 60 % nákladov na elektrinu, na chladenie využila potenciál exteriérových teplôt

Autor článku

Dátum uverejnenia

Stúpajúci trend cien energií núti firmy v oblasti výroby a priemyslu uvažovať inak.

Jedným zo skvelých príkladov uvedomelých spoločností je aj HTS BB. Táto kaliareň z Banskej Bystrice pôsobí v oblasti tepelného spracovania kovových komponentov pre priemyselné odvetvia a z dôvodu rozširovania výroby potrebovala zvýšiť aj svoju chladiacu kapacitu. Pôvodný plán pre tento zámer bol pomerne jednoduchý ale energeticky neefektívny, nechali si však poradiť a vďaka spoločnému projektu s našou spoločnosťou Slovenské elektrárne – energetické služby efektívne chladia a zároveň aj šetria.

Potreby kaliarne sú na prvom mieste

Kaliareň spracováva kovové komponenty rôznymi spôsobmi, jedným z nich je aj nitridácia – povrchové nasycovanie kovových materiálov dusíkom. Vďaka rozširovaniu mali pribudnúť do výroby dve nové práčky na kovové obrobky po opracovaní touto technológiou. Každá z týchto pračiek si však vyžaduje chladiacu kapacitu 55 kW. Pôvodným plánom kaliarne, ako chladenie zabezpečiť, bol nákup dvoch strojných chladičov s potrebným výkonom. „Tento typ chladenia je v kaliarni aktuálne využívaný, obrovskými nevýhodami sú však veľká energetická náročnosť spôsobená nepretržitou prevádzkou kompresora či nežiadúce ohrievanie haly, v ktorej chladiče sú,“ hovorí Marián Kupec, projektový manažér spoločnosti Slovenské elektrárne – energetické služby.

Našou úlohou bolo zamyslieť sa nad potrebami kaliarne a navrhnúť typ chladenia, ktorý by bol efektívny a vzhľadom na stúpajúci trend cien energií aj úsporný. Rátať sme museli s takým chladiacim výkonom, ktorý umožní aj napojenie ďalších spotrebičov.”

Na výrazné zníženie spotreby elektriny sme využili poveternostné podmienky

Odborný tím spoločnosti Slovenské elektrárne – energetické služby na základe záznamov denných teplôt v riešenej oblasti zistil, že atmosférický chladič by s minimálnym energetickým vstupom zabezpečil celkovú potrebu chladu až počas 250 dní v roku. Pôvodná technológia nie je schopná potenciál exteriérových teplôt na chladenie využívať. Najvhodnejším riešením v tomto prípade je preto stanica fungujúca na báze vodou chladeného strojného chladiča, ktorý bude chladený primárnym chladiacim okruhom s atmosférickým chladičom umiestneným na streche. „Jednoducho povedané, v prípade priaznivých poveternostných podmienok bude celý chladiaci výkon zabezpečený prostredníctvom atmosférického chladiča, čím sa výrazne zníži spotreba elektrickej energie,“ približuje Peter Gogol z dodávateľskej spoločnosti Interkontakt, spoločne s ktorou bol tento projekt navrhnutý. Eliminácia výkonových špičiek je dosahovaná využívaním zásobnej nádrže a celý tento systém ma dostatočný výkon aj pre napojenie ďalšieho spotrebiča chladu.

Po spustení nového chladenia najviac oceňujeme výkon, ktorý umožní okamžite po vybratí vložiť novú vsádzku na pranie, bez medzičasov potrebných na dochladenie práčky,“ hovorí Ing. Michal Jesenský, PhD, manažér tepelného spracovania a procesov v spoločnosti HTS BB.

Dobrá komunikácia, kvalitná práca a možnosť rozložiť investíciu v čase boli ďalšími nespochybniteľnými výhodami.”

Celý chladiaci systém, ktorý náš tím spoločne s dodávateľom navrhol, bol dodaný na splátky s päťročnou návratnosťou investície. Skvelou správou je, že dielo sa spláca z úspor – splátky sú totiž porovnateľné s dosiahnutou mesačnou úsporou prevádzkových nákladov. Centrálna chladiaca stanica v tomto prípade prináša až 60 % úsporu nákladov na elektrinu v porovnaní s chladením strojnými chladičmi.
Atmosferický chladič umiestnený na streche kaliarne. 

Kedy sa rozhodnúť pre tento typ technológie?

  1. Ak potrebujete chladiť kontinuálne po celý rok (aj v zimných mesiacoch).
  2. Chladiace médium má plusové teploty – čím vyššia teplota chladiaceho média a chladnejšia oblasť, tým výhodnejšie.
  3. Vhodné napríklad pre výrobu plastových výliskov.

Výhody

  • Navrhneme Vám najvhodnejšie technologické riešenie.
  • Pripravíme projektovú dokumentáciu.
  • Prefinancujeme investície.
  • Zabezpečíme spoľahlivú prevádzku a kompletný servis.
  • Partnerstvo s overenou spoločnosťou.

Kaliareň HTS BB bola založená v roku 2007 za účelom prevádzky tepelného a chemicko-tepelného spracovania kovov. Prevádzka je vybavená najnovšími technológiami nemeckého dodávateľa IVA GmbH. Poskytovanú kvalitu na úrovni európskych štandardov garantujeme prostredníctvom nášho metalografického laboratória. Kaliareň HTS BB s.r.o. v oblasti tepelného spracovania pokrýva širokú škálu procesov pre rôzne priemyselné odvetvia. 

Zdieľajte

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vizitka autora článku

Jakub Perdík

Projektový manažér

jakub.perdik@seas.sk

Znížte si spotrebu energie...

Scroll to Top