Matka SE Predaj s novými akcionármi a vedením

Matka SE Predaj s novými akcionármi a vedením

Autor článku

Dátum uverejnenia

Kategória

Dokončila sa prvá fáza predaja podielu medzi firmami Enel a EPH. Predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom je Bohumil Kratochvíl.

Energetický a  průmyslový holding, a.s. (EPH) dnes prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti EP Slovakia BV (EP Slovakia) uzavrel prvú fázu vstupu do Slovenských elektrární, a.s. EP Slovakia sa tak stáva päťdesiatpercentným akcionárom spoločnosti Slovak Power Holding BV (SPH), zvyšných 50% SPH zostáva zatiaľ vo vlastníctve skupiny Enel. SPH drží 66 percent akcií Slovenských elektrární, ktoré sú matkou SE Predaj.

Mimoriadne Valné zhromaždenie Slovenských elektrární zároveň 28. júla v Bratislave schválilo nové zloženie orgánov spoločnosti a zmenu stanov spoločnosti, ktorá reflektuje úpravu akcionárskej zmluvy.

Predsedom predstavenstva Slovenských elektrární sa stal Bohumil Kratochvíl a bol tiež predstavenstvom spoločnosti vymenovaný do pozície generálneho riaditeľa. Vo funkcii nahradil Nicolu Cotugna, ktorý bol zvolený do funkcie prvého podpredsedu predstavenstva. Novou členkou predstavenstva sa stala Tatiana Kamenská.

Novými členmi dozornej rady sa stali nominanti akcionára Slovak Power Holding B.V.: Jan ŠpringlJiří FeistPavel JaníkJan StříteskýMichele Bologna a Rodolfo Avogadro di Vigliano.

Na základe každoročnej rotácie predsedníctva v dozornej rade ostáva predsedom dozornej rady Slovenských elektrární Richard Paško, nominant menšinového akcionára Slovenská republika. Podpredsedom dozornej rady ostáva Roberto Deambrogio, nominant väčšinového akcionára. 

SE Predaj je stopercentnou dcérou Slovenských elektrární. Slovenské elektrárne (SE) sú lídrom vo výrobe elektriny a tepla z kombinovanej výroby na slovenskom trhu. Majoritným akcionárom vlastniacim 66% akcií SE je Slovak Power Holding B.V., ktorej vlastníkmi sú talianska spoločnosť Enel Produzione S.p.A. a spoločnosť EP Slovakia B.V., dcérska firma spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a. s. Minoritným akcionárom je Slovenská republika (SR), v mene ktorej koná Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR), vlastniace 34 % akcií.

Zdieľajte

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vizitka autora článku

Energetické Služby

info.sees@seas.sk

Znížte si spotrebu energie...

Scroll to Top