Ak vo vašej domácnosti, firme či obci nie ste spokojní s cenou elektriny a plynu, či s kvalitou služieb a prístupom vášho súčasného dodávateľa, pripojte sa k spokojným klientom spoločnosti Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. Všetky dokumenty potrebné na zmenu dodávateľa a prechod nájdete na tejto stránke.

Údaje potrebné na vyplnenie formulárov nájdete vo vyúčtovacej faktúre od vášho súčasného dodávateľa.

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

ELEKTRINA

Dokumenty a tlačivá

Cenníky pre domácnosti – elektrina

Reklamačný poriadok

Obchodné podmienky

Poučenia pre odberateľa elektriny


PLYN

Dokumenty a tlačivá

Reklamačný poriadok

Obchodné podmienky

Poučenia pre odberateľa plynu


 Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví SR:

Výročné správy SE Predaj

Etický kódex, Plán nulovej tolerancie korupcie, Informácie o získavaní a spracúvaní osobných údajov

Reklamačný poriadok

Štandardy kvality

Informácie o získavaní a spracúvaní osobných údajov 

Cenník služieb dodávateľa