Najlepšie energetické riešenie pre Národný futbalový štadión

Najlepšie energetické riešenie pre Národný futbalový štadión

Autor článku

Dátum uverejnenia

Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o., vyhrali súťaž a Národnému futbalovému štadiónu budú 20 rokov dodávať teplo, chlad a elektrinu.

Rozhodovacími kritériami vo verejno-obchodnej súťaži pre projekt Národného futbalového štadióna boli výsledná cena všetkých komodít, podiel obnoviteľných zdrojov v projekte a maximálne medziročné zvýšenie ceny tepla a chladu.

Nový štadión, ktorý vyrastie v areáli pôvodného stánku ŠK Slovan Bratislava, bude mať kapacitu 22 tis. miest a kategóriu 4 podľa smernice UEFA pre infraštruktúru štadiónov.

Súčasťou štadióna bude nákupné centrum, dvadsaťposchodová administratívna budova a byty.

Za víťazstvom stoja odborníci

Projektoví manažéri z Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. svojou odbornosťou, skúsenosťami s už zrealizovanými projektmi a celkovým prístupom k jednotlivým rokovaniam splnili všetky prísne kritériá zadávateľa.

Hlavným hodnotiacim kritériom bola celková cena všetkých energií – cena tepla, chladu a elektrickej energie. Dokázali sme poskytnúť napríklad cenu tepla, ktorá je výrazne nižšia, akú dokáže dodať konkurencia centralizovaným zásobovanímPrevádzkové náklady na energie budú preto pre koncových užívateľov nižšie, než u tradičných dodávateľov,“ hovorí Peter Knotek z Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.

„Hlavným prvkom pri dodávke tepla a chladu v projekte Národného futbalového štadióna bude maximálne využitie podzemnej vody na energetické účely cez tepelné čerpadlá voda/voda.“

Tieto zariadenia dokážu vyrobiť teplo a chlad s mimoriadne vysokou účinnosťou až na úrovni 5, to znamená, že z 1 kilowatt-hodiny (kWh) elektrickej energie až 5 kWh tepla alebo chladu. Ďalším prvkom v poradí pri výrobe tepla bude použitie plynových kotlov a až ako doplnkový, záložný zdroj, bude uvažované o napojení komplexu na centralizované zásobovanie teplom.

Keďže chceme, aby naše riešenie bolo čo najefektívnejšie, momentálne intenzívne rokujeme s investorom o zvýšenom využití podzemných vôd na energetické účely,“ hovorí P. Knotek. Pri súčasnom systéme využitia jednej studne je podiel obnoviteľných zdrojov energie 24,75 % ale pri novom návrhu s využitím dvoch široko profilových studní bude predpokladaný podiel až 41,58 %.

Transparentný výber partnerov

V Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o., najväčší dôraz kladú na transparentný výber dodávateľov pre jednotlivé projekty. Inak to nie je ani v prípade Národného futbalového štadióna.

Pre nás je rozhodujúca kvalita dodaných prác, nielen cena. Práve kvalita musí byť zaväzujúcim faktorom pre každého dodávateľa, ktorý spolupracuje s našou spoločnosťou,“ hovorí Andrea Pancotti, manažér pre predaj a energetické služby. Pre dodávku a montáž tepelných a chladiacich zariadení vybrali spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami s inštalovaním obnoviteľných zdrojov energie na báze tepelných čerpadiel voda/voda s vysokým výkonom. A referencie boli kľúčovým faktorom aj pri výbere partnera na dodávku elektroenergetických zariadení.

„S prácami pre Národný futbalový štadión sme už začali. Od októbra budujeme  energetické prípojky, konkrétne ide o plyn, ktorý sa skladá z preložky, distribučného plynovodu a samotnej prípojky. Celé dielo má viac ako 220 metrov. Súčasne sme začali budovať aj prípojku pre horúcovod.“

Podľa A. Pancottiho v Slovenské elektrárne veria, že tak ako pri ostatných ich projektoch sa inštalácia pre Národný futbalový štadión zaobíde bez akýchkoľvek komplikácií.

Zdieľajte

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vizitka autora článku

Andrea Pancotti

Manažér predaja a energetických služieb

andrea.pancotti@seas.sk

Znížte si spotrebu energie...

Scroll to Top