Národný futbalový štadión právom nazývajú „zelený projekt“

Národný futbalový štadión právom nazývajú „zelený projekt“

Autor článku

Dátum uverejnenia

Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o., (SEES) v roku 2017 vyhrali súťaž a Národnému futbalovému štadiónu (NFŠ) budú 20 rokov dodávať teplo, chlad a elektrinu. Rozhodovacími kritériami vo verejno-obchodnej súťaži pre projekt NFŠ cena všetkých komodít, podiel obnoviteľných zdrojov v projekte a maximálne medziročné zvýšenie ceny tepla a chladu. Andrea Pancotti, manažér energetických služieb SEES, v rozhovore vysvetľuje, prečo sa o štadióne na Tehelnom poli právom hovorí ako o zelenom projekte.

Štadión vyrástol v areáli pôvodného stánku ŠK Slovan Bratislava a má kapacitu 22-tisíc miest a kategóriu 4 podľa smernice UEFA pre infraštruktúru štadiónov. Súčasťou štadióna je nákupné centrum, dvadsaťposchodová administratívna budova a byty.

Aká bola úloha stopercentnej dcéry Slovenských elektrání v tomto projekte a akú úlohu bude plniť v rámci prevádzky zelenej technológie v budúcnosti, napríklad pri údržbe?

Spoločnosť NFŠ, a.s., vyhlásila verejnú súťaž na realizáciu a následnú prevádzku a údržbu energetického centra na 20 rokov. Naša firma SE Predaj, ktorá sa medzitým premenovala na Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o., vyhrala výberové konanie. Kritériami tendra bola najnižšia cena za megawatt-hodinu (MWh) elektriny, kúrenia a chladenia ale aj podiel obnoviteľných zdrojov. Zmluva bola vo forme dohody o dodávkach energie. Každý účastník výberového konania mohol navrhnúť inú technológiu, pričom dôležité bolo byť čo efektívnejší, čo sa odrazilo v najnižšej možnej cene energie za MWh.

Ohľadne údržby, zmluva je podpísaná na dvadsať rokov, vrátane všetkých nákladov na údržbu. Všetky stroje, rúry, elektrické skrine zostávajú v majetku SEES počas celého kontraktu, čo znamená, že nesieme plnú zodpovednosť za udržanie celého energetického centra vo vynikajúcom stave. Najlepší stav znamená najlepšie ceny pre všetkých ovplyvnených zákazníkov.

Osvetlenie štadióna pomocou najúčinnejších LED technológií

Aký systém riadenia zelených energetických technológií a systému údržby týchto technológií bol vybraný?

Základná technológia je voda/voda systémom tepelného čerpadla, vrcholy vo vykurovaní budú pokryté kondenzačnými plynovými kotlami a vrcholy v chladení budú pokryté chladičmi s chladiacimi vežami. Najväčším prínosom tepelných čerpadiel na systéme založenom na vode je to, že keď vyrábame napríklad chlad, je „odpad“ z tepelného čerpadla súčasne i vykurovacím výkonom.

My sme schopní túto energiu akumulovať a používať na výrobu teplej úžitkovej vody alebo ju používať v iných systémoch, ktoré tiež potrebujú teplo. Toto má úžasný vplyv na efektívnosť. Systém BMS je nevyhnutnosťou pre celé energetické centrum, riadi a udržiava celý systém zdravý a efektívny. Systém merania a regulácie riadi celú technológiu, aby sa zabezpečilo, že indexy COP a EER (alebo účinnosť vo všeobecnosti) sú vždy najvyššie možné.

Nočné osvetlenie fasády

Prečo si myslíte, že sa investor rozhodol pre túto cestu?

Investor chcel mať najudržateľnejšie riešenie a zároveň najnižšie možné energetické prevádzkové náklady. Štadión bude mať jedno z najinovatívnejších a najmodernejších technologických riešení medzi štadiónmi.

Projekt bol realizovaný pomocou procesu BIM. Aký bol výsledok, aký bol prínos pre dodávateľov zelených energetických technológií?

Výhody používania systému BIM sú v lepšej koordinácii všetkých profesií (HVAC – vykurovanie, ventilácia a klimatizácia, elektrina, vetranie atď.). Taktiež vždy dokážete rýchlo vyriešiť všetky problémy počas výstavby a v neposlednom rade všetky architektonické zmeny sú viditeľné okamžite, takže sa môžete rozhodnúť, či bola vaša myšlienka či plán správny alebo jednoducho „nádherný“.

Aké množstvá tepla a chladu budú pokryté obnoviteľnými zdrojmi energie?

Celkovo hovoríme o čísle dosahujúce štyridsaťpäť percent. Ako som hovoril skôr, primárnym zdrojom budú tepelné čerpadlá s chladičmi. Špičkové zaťaženie bude pokryté plynovými kotlami a ako záložný zdroj môže byť použité teplo od miestneho dodávateľa teplej vody.

Objekt tepelného čerpadla

Aké technológie boli nasadené?

Tepelné čerpadlá sú použité od renomovaného európskeho dodávateľa CIAT, plynové kotly sú z firmy HOVAL, ktorý má jeden z najefektívnejších plynových kotlov na našom trhu – a tiež s najnižšími emisiami v spolupráci s Weishaupt. Transformátorové stanice sú od známeho dodávateľa SCHNEIDER. Vykurovací výkon bude celkovo osem megawattov, chladiaci výkon šesť a elektrická energia s výkonom štyri megawatty bude do dvoch rokov ešte z24výšená. Nasadené boli aj najmodernejšie a úsporné LED svietidlá od spoločnosti Philips.

Boli nasadené obnoviteľné zdroje energie využívané aj na výrobu elektriny?

Nie. Využívame energiu z distribučných systémov. V celom areáli budú umiestnené štyri trafostanice a budú fungovať ako samostatné alebo ostrovné distribučné miesta. To poskytne možnosť ponúknuť lepšiu konečnú cenu pre zákazníkov. Záložné napájacie batérie sa používajú na systémy nevyhnutné pre prevádzku štadiónov (a iných objektov), ako je prevádzka osvetlenia, výťahov, bezpečnostných zariadení atď.

Plynové kotle sú umiestnené v suteréne štadióna

Aký je súčasný trend v oblasti využívania zelenej energie na prevádzku veľkých administratívnych a kancelárskych alebo športových komplexov na Slovensku?

Za posledné roky sa trh v rezidenčnom sektore posúva k využívaniu sálavých systémov vykurovania a chladenia. Práve takéto systémy zdravého vykurovania a chladenia najlepšie fungujú v kombinácii s obnoviteľnými zdrojmi energie, kedy môžeme dosahovať vysoké indexy COP (topný faktor) a EER (koeficient energetickej účinnosti) a tým pádom aj nižšie ceny pre konečného užívateľa za vykurovanie a chladenie.

Obnoviteľné zdroje energie sú ale vhodné aj pre administratívne objekty. Práve takýto typ zdroja môže dopomôcť lepšiemu hodnoteniu budovy podľa BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method).

Zdieľajte

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vizitka autora článku

Peter Knotek

Projektový manažér

peter.knotek@seas.sk

Znížte si spotrebu energie...

Scroll to Top