Odborných prednášok v Mochovciach sa zúčastnili developeri, architekti a projektanti

Odborných prednášok v Mochovciach sa zúčastnili developeri, architekti a projektanti

Autor článku

Dátum uverejnenia

Kategória

Energetická trieda budov po roku 2021, elektromobilita, novela zákona o podpore OZE – aj to boli témy prednášok v Infocentre Energoland.

Spoločnosť Slovenské elektrárne – energetické služby, ktorá svojim partnerom zabezpečuje komplexné energetické riešenia v projektoch rezidenčnej a administratívnej výstavby (vybudovanie zdrojov tepla a chladu) a budovanie infraštruktúry pre elektromobily, zorganizovala v Infocentre Energoland v Mochovciach sériu odborných prednášok určených pre developerov, architektov a projektantov. Hlavné témy prednášok, ktorým sa jej tím venoval, boli energetická trieda budov, novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie, výpočet ceny tepla, nízkoteplotné sálavé systémy vykurovania a novinky a trendy v oblasti elektromobility.

Minimálna požiadavka pre globálny ukazovateľ pre budovy postavené od roku 2021 bude horná hranica energetickej triedy A0. Čo pre developerov predstavuje vyššie investície do technológií a obalových konštrukcií. Na otázky, aký vplyv má výber zdroja tepla (chladu) a koncových prvkov na výslednú energetickú triedu a ako je možné pomocou obnoviteľných zdrojov energií dosiahnuť požadovanú energetickú triedu odpovedal Marek Žembery

Ďalšou aktuálnou témou bola novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanej výroby. Július Marton previedol hostí súčasnou legislatívnou situáciou a predstavil novinky, ktoré novela zákona prinesie. Jednou z nich bude aj podpora využívania lokálnych zdrojov (lokálny zdroj –  zariadenie na výrobu elektriny pre vlastnú spotrebu z obnoviteľných zdrojov energie). Účastníci prednášok sa dozvedeli aj výhody lokálneho zdroja pri projektovaní nových budov a vplyvy novely na trh v oblasti nových budov. V ďalšom bloku prednášok vysvetlil Marián Jakubík mechanizmus dvojzložkovej ceny tepla a princíp oprávnených a neoprávnených nákladov pri výpočte tejto ceny.

Trh na Slovensku dnes v administratívnych a obytných budovách vyžaduje nielen vykurovanie, ale aj riešenia týkajúce sa chladenia, čo pre developerov predstavuje opäť vyššie náklady. Ako dosiahnuť vysoký komfort pri chladení a vykurovaní pre koncových klientov a zároveň mať čo najnižšie prevádzkové náklady predstavil Martin Michalec v prednáške o nízkoteplotných sálavých systémoch a plynule nadviazal na tému energetickej certifikácie budov. Kombináciou tepelného čerpadla voda/voda a nízkoteplotných sálavých systémov vieme dosiahnúť energetickú triedu A0,” hovorí Martin Michalec. Dilemu týkajúcu sa financovania rieši obchodný model, ktorý developerským spoločnostiam umožňuje časť investície súvisiacu s budovaním zdroja tepla a chladu preniesť na spoločnosť Slovenské elektrárne – energetické služby.

Výsledkom je nulová investícia do energocentra, zaradenie budovy do A0, outsourcovaný CAPEX a marketingová výhoda pri samotnom predaji napr. bytových jednotiek v podobe nízkych cien za vykurovanie a chladenie.

Martin Michalec
projektový manažér

Projektový prístup spoločnosti Slovenské elektrárne – energetické služby v oblasti elektromobility predstavila Barbora Jánošová. Tento prístup uľahčuje developerom samotné začleňovanie elektromobility do svojich projektov. „Stačí nám projektová dokumentácia a o všetko ostatné sa postaráme. Navrhneme potrebný počet nabíjacích staníc v zmysle smernice, ich správne rozmiestnenie, výkon, ističe a zabezpečíme aj prípravu na tie ďalšie,“ hovorí Barbora Jánošová. Samozrejmosťou je tiež zoptimalizovanie nákladov na prevádzku a údržbu na základe analýzy užívateľov, umožnenie prístupov vďaka RFID identifikácie a nastavenie platobného systému. Zabezpečíme aj bezproblémovú prevádzku a kompletný servis. Náš projektový prístup si osvojuje čoraz viac klientov, pretože všetko dodáme na kľúč – od projektovania, realizácie až po prevádzku a údržbu systému,“ dodáva na záver.

Zdieľajte

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vizitka autora článku

Energetické Služby

info.sees@seas.sk

Znížte si spotrebu energie...

Scroll to Top