Poznáme finalistov súťaže EFEKTIA 2017

Poznáme finalistov súťaže EFEKTIA 2017

Autor článku

Dátum uverejnenia

Na shortlist sa dostalo 13 najlepších projektov energetickej efektívnosti v SR. Víťazov vyhlásia 19. júna na konferencii EFEKTIA 2017.

Organizátor pilotného ročníka súťaže EFEKTIA 2017 dnes zverejnil nominácie na ocenenie za energetickú efektívnosť. Odborná komisia vybrala v štyroch kategóriách celkovo 13 najlepších projektov, ktoré vo finále zabojujú o víťazstvo.

Slávnostné vyhlásenie víťazov sa uskutoční 19. júna 2017 na konferencii EFEKTIA 2017 v hoteli Radisson Blu Carlton v Bratislave. Dekorovaní budú okrem iných aj Marošom Šefčovičom, podpredsedom Európskej komisie a Petrom Žigom, ministrom hospodárstva SR.

„Porota to nemala ľahké, na stole mali veľmi kvalitné projekty. Finále sa blíži a môžem prezradiť, že vzhľadom na kvalitu prihlásených projektov s veľkou pravdepodobnosťou okrem víťazov štyroch kategórií vyhlásime aj dve špeciálne ocenenia. Za najinovatívnejší projekt a najlepší projekt realizovaný metódou energetickej služby s garantovanou úsporou energie,“ uviedol Marcel Lauko, predseda Správnej rady APES.

Nominované projekty na ocenenie EFEKTIA 2017

Projekty verejného sektora získali 8 nominácií, z toho 5 v kategórii budovy a 3 v kategórii verejné osvetlenie. Súkromný sektor zaznamenal v dvoch kategóriách 5 shortlistov – 3 v kategórii priemysel a 2 v kategórii obchodu služieb a administratívy.

BUDOVY

 • Spojená škola sv. Františka z Assisi, Bratislava
 • Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma, Plešivec
 • Mesto Malacky – športová hala, centrum sociálnych služieb, kino
 • FnsP Prešov – budova monobloku
 • Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany

VEREJNÉ OSVETLENIE

 • Obec Choča
 • Obec Jablonec
 • Obec Tisinec

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže EFEKTIA je Asociácia poskytovateľov energetických služieb (APES-SK) v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA) a Slovenskou radou pre zelené budovy (SKGBC). Záštitu nad projektom prevzal Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie, zodpovedný za Energetickú úniu. Generálnym partnerom projektu EFEKTIA sú Slovenské elektrárne. Všetky informácie sú dostupné na stránke www.efektia.sk.

Súťažné kategórie vyhlásené v pilotnom ročníku EFEKTIA 2017

 • Najlepší projekt energetickej efektívnosti – Verejný sektor: Budovy
 • Najlepší projekt energetickej efektívnosti – Verejný sektor: Verejné osvetlenie
 • Najlepší projekt energetickej efektívnosti – Súkromný sektor: Priemysel
 • Najlepší projekt energetickej efektívnosti – Súkromný sektor: Obchod/Služby/Administratíva

Špeciálne ocenenia

 • Najinovatívnejší projekt energetickej efektívnosti
 • Hlavná cena pre projekt energetickej efektívnosti s garantovanou úsporou energie (projekt garantovej energetickej služby alebo EPC)

Asociácia poskytovateľov energetických služieb (APES-SK)

APES-SK je záujmovým združením právnických osôb, ktoré vzniklo s cieľom podporovať využívanie Energy Performance Contracting-u v Slovenskej republike v záujme posilnenia racionálneho využívania obmedzených energetických zdrojov. APES-SK bola oficiálne zaregistrovaná 25.8.2014 a v súčasnosti má 16 členov.

Viac informácií: www.apes-sk.eu. 

Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC)

SKGBC je hlavný ambasádor udržateľnej výstavby na Slovensku. Zasadzuje sa o to, aby sa ekonomicky, ekologicky a esteticky navrhované budovy so zdravým vnútorným prostredím, v ktorých sa nemrhá energiou ani inými zdrojmi stali bežnou vecou.

Viac informácií: www.skgbc.org.

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)

SIEA je odbornou príspevkovou organizáciou zriadenou Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Vytvára technicko-odborné zázemie pre výkon štátnej správy v oblastiach pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na jeho rozhodovanie v súlade s inovačnou a energetickou legislatívou, zabezpečenie prípravy a novelizácie inovačnej a energetickej legislatívy, vrátane implementácie smerníc Európskej únie, aktualizáciu inovačnej stratégie a energetickej politiky Slovenskej republiky, gesciu programov a projektov technologického rozvoja, rozvoja inovácií a podporných programov na úspory energie a využitia obnoviteľných energetických zdrojov a vykonáva funkciu implementačnej agentúry sprostredkovateľského orgánu a funkciu sprostredkovateľského orgánu pre čerpanie štrukturálnych fondov Európskej únie.

Viac informácií: www.siea.sk.

 

PRIEMYSEL

 • HERN s.r.o., Námestovo
 • KINEX BEARINGS a.s., Kysucké Nové Mesto
 • Tristone Flowtech Slovakia s.r.o., Nová Baňa

OBCHOD / SLUŽBY / ADMINISTRATÍVA

 • Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s.
 • Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, budova centrály v Bratislave

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže EFEKTIA je Asociácia poskytovateľov energetických služieb (APES-SK) v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA) a Slovenskou radou pre zelené budovy (SKGBC). Záštitu nad projektom prevzal Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie, zodpovedný za Energetickú úniu. Generálnym partnerom projektu EFEKTIA sú Slovenské elektrárne. Všetky informácie sú dostupné na stránke www.efektia.sk.

Súťažné kategórie vyhlásené v pilotnom ročníku EFEKTIA 2017

 • Najlepší projekt energetickej efektívnosti – Verejný sektor: Budovy
 • Najlepší projekt energetickej efektívnosti – Verejný sektor: Verejné osvetlenie
 • Najlepší projekt energetickej efektívnosti – Súkromný sektor: Priemysel
 • Najlepší projekt energetickej efektívnosti – Súkromný sektor: Obchod/Služby/Administratíva

Špeciálne ocenenia

 • Najinovatívnejší projekt energetickej efektívnosti
 • Hlavná cena pre projekt energetickej efektívnosti s garantovanou úsporou energie (projekt garantovej energetickej služby alebo EPC)

Asociácia poskytovateľov energetických služieb (APES-SK)

APES-SK je záujmovým združením právnických osôb, ktoré vzniklo s cieľom podporovať využívanie Energy Performance Contracting-u v Slovenskej republike v záujme posilnenia racionálneho využívania obmedzených energetických zdrojov. APES-SK bola oficiálne zaregistrovaná 25.8.2014 a v súčasnosti má 16 členov.

Viac informácií: www.apes-sk.eu. 

Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC)

SKGBC je hlavný ambasádor udržateľnej výstavby na Slovensku. Zasadzuje sa o to, aby sa ekonomicky, ekologicky a esteticky navrhované budovy so zdravým vnútorným prostredím, v ktorých sa nemrhá energiou ani inými zdrojmi stali bežnou vecou.

Viac informácií: www.skgbc.org.

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)

SIEA je odbornou príspevkovou organizáciou zriadenou Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Vytvára technicko-odborné zázemie pre výkon štátnej správy v oblastiach pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na jeho rozhodovanie v súlade s inovačnou a energetickou legislatívou, zabezpečenie prípravy a novelizácie inovačnej a energetickej legislatívy, vrátane implementácie smerníc Európskej únie, aktualizáciu inovačnej stratégie a energetickej politiky Slovenskej republiky, gesciu programov a projektov technologického rozvoja, rozvoja inovácií a podporných programov na úspory energie a využitia obnoviteľných energetických zdrojov a vykonáva funkciu implementačnej agentúry sprostredkovateľského orgánu a funkciu sprostredkovateľského orgánu pre čerpanie štrukturálnych fondov Európskej únie.

Viac informácií: www.siea.sk.

Zdieľajte

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vizitka autora článku

Energetické Služby

info.sees@seas.sk

Znížte si spotrebu energie...

Scroll to Top