Prihláste svoj projekt do súťaže EFEKTIA 2018

Prihláste svoj projekt do súťaže EFEKTIA 2018

Autor článku

Dátum uverejnenia

Prihlasovanie projektov je predĺžené do 11. októbra 2018, vyhlásenie víťazov sa uskutoční 25. októbra 2018 na slávnostnom galavečere.

Asociácia poskytovateľov energetických služieb v spolupráci so Slovenskými elektrárňami vyhlásili ďalší ročník súťaže o najlepšie projekty zvyšovania energetickej efektívnosti. 

Najlacnejšia a najefektívnejšia energia je tá, ktorá sa ušetrí a nespotrebuje. Tá, ktorá prispieva k zvyšovaniu konkurencieschopnosti, udržateľnosti, a teda aj k ochrane životného prostredia.

Dlhodobou ambíciou projektu EFEKTIA je nielen získať verejné uznanie pre progresívne mestá, obce, organizácie a spoločnosti, ale aj prispievať k tomu, že verejný a súkromný sektor bude poznať všetky výhody, ktoré so sebou prináša GES – garantovaná energetická služba.

KTO SA MÔŽE PRIHLÁSIŤ?

O ocenenie EFEKTIA 2018 sa môžu uchádzať

  • podnikateľské subjekty
  • štátne a verejné inštitúcie
  • obce a mestá

so sídlom na území Slovenskej republiky, ktoré zrealizovali projekt zameraný na energetickú efektívnosť v období od mája 2015 do mája 2018 a neboli prihlásené do súťaže v roku 2017. Každý účastník môže do súťaže nominovať viac svojich projektov, zameraných na energetickú efektívnosť, zrealizovaných do termínu vyhlásenia ocenenia.

VYPLNIŤ PRIHLÁŠKU

VEREJNÝ SEKTOR

Porota bude hodnotiť najlepšie projekty energetickej efektívnosti vo verejnom sektore. Posudzovať bude technické riešenia aj prínos projektu. Porota v rámci kategórie môže udeliť aj špeciálne ocenenie za inovatívnosť, garantovanú úsporu energie, či cenu širšej odbornej verejnosti.

SÚKROMNÝ SEKTOR

Porota bude hodnotiť najlepšie projekty energetickej efektívnosti v súkromnom sektore – priemysel, obchod, služby a administratíva. Posudzovať bude technické riešenia aj prínos projektu. Porota v rámci kategórie môže udeliť aj špeciálne ocenenie za inovatívnosť, garantovanú úsporu energie, či cenu širšej odbornej verejnosti.

DLHO OČAKÁVANÁ ZMENA V RÁMCI FINANCOVANIA MODERNIZÁCIE BUDOV JE TU

Nová regulácia Eurostatu predstavuje veľký impulz pre investície znižujúce spotrebu energie verejných budov aj verejného osvetlenia. Aj preto sme sa rozhodli, že tohtoročná EFEKTIA sa bude niesť v duchu – Voľnejšie ruky pre verejný sektor. Vďaka novým pravidlám môžu vlastníci a správcovia verejných budov realizovať projekty, ktoré dosiaľ neboli možné pre rozpočtové pravidlá. Po starom bola investícia do energeticky úspornejších technológií súčasťou verejného dlhu, čo obciam, mestám a štátnym organizáciám doteraz zabraňovalo ich zrealizovať. Nové pravidlá už investíciu realizovanú prostredníctvom tzv. garantovaných energetických služieb (t.j. s dodávateľom garantovanou úsporou energie) z verejného dlhu vynímajú. Verejnému sektoru to otvára dvere do sveta moderných a úsporných technológií.

Zdieľajte

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vizitka autora článku

Energetické Služby

info.sees@seas.sk

Znížte si spotrebu energie...

Scroll to Top