Rekonštrukcia plynovej kotolne znížila firme CoopBox Eastern emisie aj náklady

Rekonštrukcia plynovej kotolne znížila firme CoopBox Eastern emisie aj náklady

Autor článku

Dátum uverejnenia

Kategória

CoopBox Eastern v Novom Meste nad Váhom kladie veľký dôraz na ochranu životného prostredia. Ich výrobnej hale sme pomohli zredukovať uhlíkovú stopu vďaka novej plynovej kotolni.

Skupina CoopBox Group so sídlom v Taliansku je už takmer 50 rokov poprednou spoločnosťou v obalovom priemysle s výrobnými závodmi a obchodnými kanceláriami po celej Európe. Osobitnú pozornosť venujú potrebám potravinárskeho priemyslu. Na Slovensku pôsobia prostredníctvom dcérskej spoločnosti CoopBox Eastern v Novom Meste nad Váhom. 
Ich produktové rady sú navrhované tak, aby plne rešpektovali životné prostredie. CoopBox verí v hodnoty a princípy obehového hospodárstva, prichádza s množstvom zaujímavých nápadov a konceptov a sme veľmi radi, že sa rozhodli spolupracovať práve s nami.

Realizácia v rekordnom čase

Pre výrobný závod v Novom Meste nad Váhom sme zabezpečili kompletnú dodávku, montáž, plánovaný servis a revízie plynovej kotolne slúžiacej ako zdroj tepla pre celú fabriku. Práce spočívali v demontáži a likvidácií pôvodného zdroja tepla a inštalácii úplne novej technológie pre výrobu a zásobovanie závodu teplom s celkovým inštalovaným tepelným výkonom 1 MW. 
Zaujímavosťou tohto projektu je, že na realizáciu sme mali vyhradený len jeden mesiac a aj napriek nepriaznivej situácii s COVID-19 sme boli schopní splniť všetky naše záväzky voči zákazníkovi a dielo sme dokončili a odovzdali v stanovenom termíne. 

Zastaranú technológiu nahradila moderná

Pôvodná plynová kotolňa výrobného závodu bola značne technicky a morálne zastaralá a nebola vybavená ani systémom automatického riadenia. Plynové kotly z roku 1976 pracovali s nízkou účinnosťou a trpeli pomerne častými poruchami a výpadkami, čo sa odzrkadľovalo na zvýšených servisných nákladoch. 
Srdcom novej modernej kotolne sú stacionárne kondenzačné plynové kotly výrobcu Hoval s patentovaným nerezovým výmenníkom tepla, ktorý výrazne predlžuje jej životnosť. 
„Oproti pôvodnej technológii, ktorú sme doteraz používali, moderný kotol Hoval zvýšil účinnosť výroby tepla takmer o 20 %. To sa nám prejavilo jednak úsporou financií na zemnom plyne a taktiež znížením produkcie CO2. Máme obrovskú radosť, že sme aj takýmto spôsobom mohli prispieť k ochrane životného prostredia a k zníženiu uhlíkovej stopy,“ priznáva konateľ firmy CoopBox Eastern Ivan Straka.
 
Vďaka svojej vysokej účinnosti a efektívnej prevádzke sme rovnakú kotlovú techniku použili už pri viacerých projektoch. Spomenúť môžeme určite Národný futbalový štadión.
 

Výhody využitia plynových kondenzačných kotlov


Inovačne neustále napredujúce plynové kondenzačné kotly sú dlhodobo veľmi obľúbené. Zvyšovaním ich energetickej efektívnosti počas spaľovania zemného plynu, monitorovaním kvality zemného plynu a využitím energie zo spalín unikajúcich z procesu horenia dokážu plynové kondenzačné kotly dosiahnuť nemalé finančné úspory v porovnaní so starými plynovými kotlami. Výmenou starého neefektívneho zdroja tepla je možné znížiť prevádzkové náklady až o 30 %.

Kontrolu si vykonáte sami


Okrem moderných kotlov boli v priestoroch inštalované aj ostatné zariadenia – obehové čerpadlá, úpravňa vody, ventily a armatúry a v neposlednom rade aj
riadiaci systém merania a regulácie. Vďaka nemu už viac nie je potrebné obstarávať dohľad a riadiť kotolňu pomocou externého dodávateľa. Nová kotolňa pracuje v automatickom režime s občasnou kontrolou, ktorú po vyškolení vykonávajú vybraní pracovníci CoopBox Eastern. Aj týmto krokom mohla spoločnosť opäť znížiť svoje náklady.

Rekonštrukciu plynovej kotolne sme zhotovili na kľúč – od prvotnej obhliadky, cez vypracovanie projektovej dokumentácie, vybavenie potrebných povolení, samotnej realizácie diela až po jeho uvedenie do prevádzky. Následne poskytujeme aj pravidelné servisné a revízne úkony počas dohodnutej doby trvania.

„Slovenské elektrárne – energetické služby nám taktiež ponúkli možnosť odkúpenia diela formou splátkového kalendára, ktorý príliš nezaťažil náš cash-flow. Dielo bolo od spustenia do prevádzky v majetku CoopBox Eastern. Aktuálne pracujeme so Slovenskými elektrárňami aj na ďalšom projekte, ktorý bude mať opäť ekonomický aj environmentálny prínos,“ prezrádza plány do budúcna Ivan Straka.

CoopBox Eastern je našim dlhoročným spokojným zákazníkom aj v oblasti komodít. Dodávame im elektrickú energiu  za veľmi výhodných podmienok. Energetiku zverili do rúk spoľahlivému partnerovi a oni sa môžu naplno venovať svojej hlavnej činnosti.

Aj vy premýšľate nad novými technológiami v oblasti vykurovania, ktoré by vám pomohli ušetriť náklady a znížiť vašu uhlíkovú stopu? Podeľte sa s nami o svoje predstavy a my vám navrhneme efektívne riešenie.

So spoľahlivým a skúseným partnerom je spolupráca jednoduchá. 

Zdieľajte

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vizitka autora článku

Jakub Perdík

Projektový manažér

jakub.perdik@seas.sk

Znížte si spotrebu energie...

Scroll to Top