SE Predaj mení svoj obchodný názov

SE Predaj mení svoj obchodný názov

Autor článku

Dátum uverejnenia

Kategória

SE Predaj je na trhu už takmer 10 rokov a s dôrazom na vysokú kvalitu služieb, inovácie a otvorený prístup si získala tisíce spokojných zákazníkov.

Začínali sme ako dodávateľ elektriny, postupne sa súčasťou našich obchodných aktivít stala aj dodávka plynu a tepla. Dnes môžeme povedať, že sme jedinou spoločnosťou, ktorá dokáže pokryť všetky energetické potreby svojich zákazníkov, od výroby a dodávky elektriny, plynu a tepla, cez komplexné riešenia energetickej efektívnosti, až po energetický manažment a poradenstvo v súkromnom a verejnom sektore.

Vďaka energetickým službám s garantovanou úsporou (EPC) dokážeme prefinancovať aj komplexné projekty do zvyšovania energetickej efektívnosti. Dodávame energetické riešenia pre Národný futbalový štadión, viaceré developerské projekty a priemyselné podniky, a pomáhame tak našim zákazníkom šetriť energiu, čas aj peniaze.

Zárukou stability, odbornosti a finančnej sily je naša materská spoločnosť Slovenské elektrárne. Aby sme k nej zdôraznili svoju príslušnosť a zároveň vyzdvihli, že sme spoľahlivý partner v komplexnej starostlivosti o našich zákazníkov, rozhodli sme sa zmeniť obchodný názov našej spoločnosti na Slovenské elektrárne – energetické služby.

Martin Kumpan
konateľ a výkonný riaditeľ

S účinnosťou ku dňu 01. mája 2018 mení spoločnosť obchodné meno z pôvodného „SE Predaj, s. r. o.“ na nové obchodné meno „Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.“. Z uvedeného dôvodu bude Spoločnosť používať v obchodnom styku obchodné meno „SE Predaj, s.r.o.“ už len do 30. apríla 2018. Od 01. mája 2018 bude Spoločnosť používať v obchodnom styku obchodné meno „Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.“.

Naše hlavné priority ostávajú nezmenené:

  • Poskytovať najlepšiu starostlivosť o zákazníka
  • Neustále inovovať naše produkty a služby
  • Prinášať inovatívne a efektívne riešenia v oblasti energetických služieb
  • Bezpečne a spoľahlivo dodávať elektrinu, plyn a teplo

Od dnešného dňa sa budete stretávať aj s novým logom našej spoločnosti. Záleží nám na ochrane životného prostredia, mnohé naše projekty prispievajú k znižovaniu spotreby energií, a tým k ochrane aj ovzdušia a klímy. Naša materská firma vyrába 90% elektriny bez emisií skleníkových plynov. Nová, zelená farba nášho loga preto jasne vyjadruje naše hodnoty a ekologické zameranie, ktoré prenášame do našich projektov.

Veríme, že tieto zmeny budete vnímať pozitívne a odštartujú novú etapu našej spoločnosti, ktorá pre Vás bude aj naďalej spoľahlivým partnerom.

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru.

 

Domácnosti

Pre domácnosti, ktorým dodávame elektrickú energiu, ide teda len o administratívnu zmenu názvu, ktorá nemá žiadny vplyv na uzatvorené zmluvy. Zmluvy sú aj naďalej bez viazanosti, číslo účtu ostáva nezmenené a platia všetky obchodné podmienky, za ktorých boli uzatvorené.

Od 01. mája 2018 budú identifikačné údaje Spoločnosti pre domácnosti nasledovné:
Obchodné meno: Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Sídlo: Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 44 553 412
IČ DPH: SK2022762621
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Č. bank. účtu v tvare IBAN: SK64 1100 0000 0029 2212 3188

Údaje súvisiace s podnikaním

Od 01. mája 2018 budú identifikačné údaje Spoločnosti nasledovné:
Obchodné meno: Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Sídlo: Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 44 553 412
IČ DPH: SK2022762621
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Č. bank. účtu v tvare IBAN: SK35 1100 0000 0026 2622 5307

Zároveň nám dovoľte požiadať Vás, aby ste od 01. mája 2018 (vrátane) na všetkých faktúrach a iných obchodných dokladoch uvádzali nové obchodné meno našej Spoločnosti. Nový výpis z obchodného registra so zmeneným obchodným menom Spoločnosti bude od mája 2018 k dispozícii na internetovej stránke Obchodného registra Slovenskej republiky www.orsr.sk.

Zdieľajte

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vizitka autora článku

Energetické Služby

info.sees@seas.sk

Znížte si spotrebu energie...

Scroll to Top