SE Predaj pod logom Slovenských elektrární

SE Predaj pod logom Slovenských elektrární

Autor článku

Dátum uverejnenia

Kategória

Od 27. januára 2016 používa SE Predaj logo a značku materskej spoločnosti Slovenské elektrárne. Obchodným menom ostáva SE Predaj.

Od 27. januára 2016 sa SE Predaj dohodol s materskou spoločnosťou Slovenské elektrárne na spoločnom používaní loga a značky Slovenských elektrární. Obchodným menom dcérskej spoločnosti ostáva SE Predaj, s.r.o.

K tomuto kroku pristúpili SE Predaj a Slovenské elektrárne aj v súvislosti s predajom podielu Enel Produzione v spoločnosti Slovenské elektrárne. Akcionárom Slovenských elektrární sa stane ďalší silný partner, popredná energetická skupina Energetický a průmyslový holding, čo posilní pozíciu Slovenských elektrární a SE Predaj na trhu a priniesie zákazníkom a odberateľom ešte kvalitnejšie služby a výhodnejšie ceny.

Hlavné priority ostávajú nezmenené: bezpečná a spoľahlivá dodávka elektriny, plynu a energetických služieb do podnikov a domácností.

Slovenské elektrárne sú dnes najväčším výrobcom elektriny na Slovensku. Ich dcérska spoločnosť SE Predaj v roku 2015 svojim zákazníkom dodala 3 135 GWh elektriny a 177,2 GWh plynu. Podnik plánuje pokračovať v rozširovaní tradičného portfólia dodávky energií o inovatívne a efektívne energetické riešenia pre podniky a domácnosti.

Zdieľajte

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vizitka autora článku

Energetické Služby

info.sees@seas.sk

Znížte si spotrebu energie...

Scroll to Top