Slovenské elektrárne nemôžu byť rukojemníkom v spore o enviro záťaž, s ktorou nemajú nič spoločné

Slovenské elektrárne nemôžu byť rukojemníkom v spore o enviro záťaž, s ktorou nemajú nič spoločné

Autor článku

Dátum uverejnenia

Kategória

V spore medzi spoločnosťou PTCHEM a Ministerstvom životného prostredia SR (MŽP SR) o prevádzku čističky odpadových vôd je nutné nájsť riešenie do konca mesiaca. Ak sa takéto riešenie nenájde, Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. (SE-ES) sú pripravené 31. marca 2022  prerušiť dodávky elektriny a plynu pre PTCHEM, oznámili listom ministerstvu životného prostredia

„Naša spoločnosť eviduje voči PTCHEM pohľadávky z titulu neuhradených platieb za dodávku elektriny a plynu ku koncu februára vo výške 110 318 eur. Každý deň nám narastá strata vo výške do 2000 eur. Je neprijateľné stavať Slovenské elektrárne do pozície rukojemníka. Nie sme povinná, ani určená osoba, nemôžeme zabezpečovať prevádzku čističky odpadových vôd v areáli Petrochema Dubová z našich prostriedkov,“ informuje Martin Kumpan, konateľ a výkonný riaditeľ SE-ES.

Situácia nastala potom, ako začiatkom marca spoločnosť PTCHEM oznámila prerušenie prevádzky čistiarne odpadových vôd (ČOV) v areáli Petrochemy Dubová z dôvodu nesolventnosti. ČOV zabezpečuje čistenie dažďovej vody z gudrónových jám, ktoré sa nachádzajú priamo v areáli rafinérie. Obec Nemecká, ktorá sa nachádza v blízkosti čističky, vyhlásila mimoriadnu situáciu pre hroziacu ekologickú katastrofu – možnosť znečistenia rieky Hron kontaminovanou vodou.

Za účelom splnenia všeobecnej prevenčnej povinnosti SE-ES dali PTCHEM formou listu na vedomie, že ak nedôjde k úhrade označených záväzkov, alebo spoločnosti SE-ES nebude poskytnuté iné krytie označených pohľadávok, SE-ES pristúpia ku krokom smerujúcim k ochrane svojich práv a záujmov, najmä k vymáhaniu pohľadávky a odpojeniu PTCHEM od odberu elektriny a plynu. Písomne i v osobnej komunikácii žiadali o riešenie situácie Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) a Ministerstvo vnútra SR (MV SR).

„Ani po niekoľkonásobných opätovných výzvach MŽP SR a MV SR neposkytli žiadne riešenie, pričom na problém aj environmentálne riziko upozorňujeme intenzívne tri týždne. Konštruktívne sme navrhovali riešenia, predĺžili sme dobu dodávok elektriny a plynu na dobré slovo, ale viac už urobiť nevieme. Nemôžeme na úkor ostatných zákazníkov financovať kolabujúce spoločnosti,“ uvádza Martin Kumpan, pričom upozorňuje, že štát má riešenia v rukách, len ich musí využiť. 

Slovenské elektrárne -energetické služby, s.r.o.

Spoločnosť Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. je stopercentná dcérska spoločnosť Slovenských elektrární, a.s., najväčšieho výrobcu elektriny na Slovensku. Na trhu pôsobí od roku 2009, pôvodne pod názvom SE Predaj, ktorá sa v začiatkoch zamerala najmä na dodávky elektriny pre veľkých firemných zákazníkov. V roku 2011 rozšírila svoje dodávky aj pre segment malých podnikateľov a domácností a v súčasnosti dodáva svojim zákazníkom aj zemný plyn a poskytuje najmodernejšie služby energetickej efektívnosti.

Zdieľajte

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vizitka autora článku

Magdaléna Maruščáková

Špecialista komunikácie

magdalena.maruscakova@seas.sk

Znížte si spotrebu energie...

Scroll to Top