Východoslovenská distribučná k 1.10.2020 aktualizovala cenník

Východoslovenská distribučná k 1.10.2020 aktualizovala cenník

Autor článku

Dátum uverejnenia

Kategória

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s., (ďalej „VSD“) k 1.10.2020 aktualizovala Cenník služieb a poplatkov VSD.

Aktuálny cenník je zverejnený na webovej stránke VSD:

Najvýznamnejšou zmenou je zavedenie administratívno – manipulačného ECO poplatku vo výške 15€ za všetky žiadosti podané inou formou ako prostredníctvom formuláru na webovom portáli eVSD (t.j. písomne, osobne, telefonicky). Pri podaní žiadosti cez portál eVSD, zákazník získa vyjadrenie zadarmo. Cieľom zavedenia tohto poplatku je zefektívnenie a zrýchlenie vybavovania žiadostí zákazníkov. Formuláre žiadostí sú dostupné po prihlásení na portáli eVSD.

Okrem nového poplatku VSD zavádza na svojom webportáli eVSD nové funkcionality, a to:

  • e-Reklamácia – cez tento formulár môže zákazník elektronicky doručovať všetky svoje podnety, na ktoré nenájde osobitný formulár na portáli. Odpoveď bude doručená rovnako elektronickou formou. Vďaka formuláru bude komunikácia rýchlejšia, efektívnejšia a ekologickejšia. Formulár je prístupný po prihlásení na portáli eVSD.
  • vylepšenie elektronických formulárov – po vyplnení EIC kódu odberného miesta systém automaticky doplní údaje o tomto odbernom mieste, ako adresa a podobne. Vypĺňanie formulárov tak bude rýchlejšie, pohodlnejšie a menej chybové.

Nemáte ešte prístup na portál eVSD? Prístup si môžete zriadiť zriadiť tu.

Zdieľajte

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vizitka autora článku

Energetické Služby

info.sees@seas.sk

Znížte si spotrebu energie...

Scroll to Top