Bratislavská budova Tower 115 vďaka nám ročne ušetrí tisícky eur a 400 ton emisií CO2.

Bratislavská budova Tower 115 vďaka nám ročne ušetrí tisícky eur a 400 ton emisií CO2.

Autor článku

Dátum uverejnenia

Vo výškovej administratívnej budove Tower 115 v Bratislave sme ukončili energetickú modernizáciu, ktorá prináša ročne úsporu niekoľko tisíc eur a súčasne ušetrí 400 ton emisií CO2. Inovatívne riešenie, ktoré vyvinul slovenský start-up Fuergy, je založené na veľkom smart batériovom úložisku, ktoré dokáže posúvať spotrebu elektrickej energie v čase, a tým znižovať záťaž na elektrickú sieť. Za túto službu dostáva majiteľ budovy finančnú odmenu. 

Batéria v budove zarába aj znižuje emisie CO2

Aj administratívne budovy, ktoré nemajú dostatočnú plochu strechy pre inštalovanie fotovoltických panelov s vyšším výkonom, dokážu ušetriť financie na spotrebe elektrickej energie a znižovať emisie CO2 z prevádzky bez dodatočných investícií.

Batériové úložisko brAIn s kapacitou navrhnutou podľa energetickej spotreby budovy riadi inteligentný softvér Fuergy, ktorý spúšťa nabíjanie batérie v čase, kedy elektrická sieť potrebuje odber, a vypína odber automaticky vtedy, keď je sieť preťažená a potrebuje pomôcť. Za túto necertifikovanú podpornú službu prevádzkovateľ siete úložisko finančne odmeňuje.

Obstaranie batériového úložiska je možné zrealizovať v dvoch variantoch: buď celú investíciu zafinancuje majiteľ budovy, alebo využije náš model Energia ako služba, čo je tiež prípad Tower 115, kde sme celú investíciu zafinancovala my.

„Model Energia ako služba umožňuje využívať moderné technológie a dosahovať úspory pri spotrebe energií aj vtedy, ak majiteľ budovy nechce alebo nemôže financovať celú investíciu.“

Tower 115, zdroj Fuergy

–  Andrea Pancotti, manažér predaja a energetických služieb spoločnosti Slovenské elektrárne – energetické služby

Úspora CO2 dosiahla 69,99 ton CO2 za dva mesiace (vyše 400 ton v prepočte na rok prevádzky

Keďže batéria nahrádza pri vyvažovaní siete tradičných poskytovateľov podporných služieb – zdroje spaľujúce prevažne fosílne palivá ako ropa alebo zemný plyn – má aj priamy ekologický prínos.

 Za mesiace august a september 2023 ušetrila batéria v Tower 115 celkovo 69,99 ton CO2, čo v prepočte na rok vychádza na vyše 400 ton CO2. Keďže uhlíková stopa z výroby batérie je 57 ton, prevádzka úložiska už za necelé dva mesiace produkuje čistú uhlíkovú úsporu, ktorú si majiteľ môže vykázať vo forme carbon offsetu vo svojom ESG reporte.

Veľkokapacitné batériové riešenie sa dá využiť pri ročnej spotrebe nad 1,5 gigawatthodín

Tower 115 bola od otvorenia v roku 1984 až donedávna jednou z troch najvyšších budov Slovenska. Jej 28 poschodí s rozlohou po 1 390 m2 dnes zapĺňajú okrem kancelárií a zasadacích miestností aj sklady, obchody, reštaurácie a rôzne typy služieb. Budova prešla rekonštrukciou v rokoch 2004 – 2006 a jej dnešná ročná spotreba elektrickej energie predstavuje 4,7 GWh. Týmito parametrami ďaleko presahuje minimálne požiadavky na inštaláciu batériového úložiska.

Celý proces modernizácie začína úvodným energetickým auditom a posúdením diagramu spotreby elektrickej energie, prevádzkovaných technológií a tzv. výšky rezervovanej kapacity. Do úvahy sa však berie aj prípadná prevádzka vlastného zdroja energie, napríklad fotovoltiky. V prípade Tower 115 bol výsledkom návrh úložiska s optimálnou kapacitou 432 kWh. Ďalším krokom je obhliadka miesta inštalácie, ktorá určí potrebu dodatočných stavebných alebo elektrotechnických úprav. Potom nasleduje už iba samotná inštalácia batérií a ďalších komponentov pri hlavnej rozvodni, na ktorú sa úložisko napája.

Úložisko sme umiestnili v suteréne budovy v miestnosti, ktorá bývala skladom. Napriek použitiu nehorľavých LiFePO4 batérií sme miestnosť vybavili aj moderným aerosólovým hasiacim prístrojom. O udržiavanie správnej teploty sa stará profesionálny chladiaci systém. 

Pri Tower 115 sa celý proces modernizácie zvládol za menej ako 6 mesiacov. 

Interiérové batériové úložisko inštalované v Tower 115, zdroj Fuergy

Batéria môže fungovať ako záložný zdroj

Energetický audit dokáže priniesť vlastníkovi administratívnej budovy aj ďalšie úspory. V praxi sa často stáva, že odhalí nesprávne nastavené poplatky napríklad za zbytočne vysoko rezervovanú kapacitu, ktorá zvyšuje fixný mesačný poplatok.

Ďalšou výhodou zabudovania batériového úložiska môže byť funkcionalita záložného zdroja: budova tak už nemusí mať neekologický naftový generátor, ale výpadok prúdu zvládne vďaka batérii. Navyše pri mikrovýpadkoch vôbec nedôjde k prerušeniu napájania, keďže úložisko má časť kapacity vyhradenú na tento účel a z nej neposkytuje podporné služby.

Modernizácia budovy nemusí byť ani finančne, ani časovo náročná. Stačí zvoliť správne riešenie. Inštalácia interiérového úložiska brAIn s kapacitou 432 kWh pre Tower 115 je ukážkovým príkladom premeny staršej kancelárskej budovy bez možnosti využívania fotovoltiky na energeticky efektívnu, šetriacu náklady aj emisie. 

Čo všetko získal Tower 115?

  • Úložisko bez investičných nákladov s fixným ročným bonusom.
  • Úspora emisií CO2 až 400 ton ročne
  • Nulové starosti s papierovaním, inštaláciou a údržbou úložiska

Investícia zo strany zákazníka: 0 EUR v rámci nášho modelu Energia ako Služba.

Máte záujem o podobné riešenie? 
Kontaktujte nás a spoločne preberieme Vaše predstavy.

Zdieľajte

Vizitka autora článku

Jakub Perdík

Projektový manažér

jakub.perdik@seas.sk

Znížte si spotrebu energie...

Scroll to Top