Osvetlenie LED technológiou

Osvetlenie LED technológiou

Osvetlenie LED technológiou

Modernizácia verejného osvetlenia

LED je najefektívnejší svetelný zdroj s vysokou životnosťou. Na trhu je už dlhší čas, a preto je jeho obstarávacia cena pomerne prijateľná a návratnosť je ekonomicky atraktívna.

LED osvetlenie v praxi

Ako funguje LED osvetlenie

Návrh LED osvetlenia zohľadňuje požiadavky zákazníka, svetelno-technickú normu a charakter priestoru, ktorý má potenciál dodatočných úspor na základe riadenia a stmievania (napr. pomocou senzorov jasu alebo prezenčných senzorov). Dôraz sa kladie aj na výber vhodného LED vyhotovenia, ktoré je často kľúčové pre tvorbu ideálnej návratnosti projektu.

Výhody LED osvetlenia

Prečo LED osvetlenie

Svetelná pohoda ľudí na pracovisku
Zvýšená bezpečnosť na pracovisku a protipožiarna bezp.
Spĺňanie požiadavky normy STN EN 12464-1
zníženie spotreby elektriny, prípadne aj rezervovanej kapacity
úspora na servise a údržbe
Naše výhody

Prečo služba od nás

100 % financovanie investície

Použitie najvhodnejších
dostupných technológií

Následný kompletný servis
a prevádzka

Partnerstvo s overenou
spoločnosťou

Realizácie osvetlenia

Kde používajú naše
osvetlenie

Chcem LED osvetlenie...

Scroll to Top