Kúpele Vyšné Ružbachy

Kúpele Vyšné Ružbachy znížili spotrebu elektriny o polovicu

Dodané služby

Osvetlenie

Celková investícia

Návratnosť

5 rokov

Úspora

%
Pôvodný stav

Ako to vyzeralo, kým
sme dodali službu my

Nové riešenie postavené na LED technológii zlepšilo viditeľnosť a bezpečnosť, ale najmä znížilo spotrebu elektriny až o 50 %.

Pôvodné osvetlenie areálu tvorilo 83 svietidiel, ktoré mali spotrebu viac ako 40 568 kWh za rok. Práve vysoká spotreba a nedostatočné osvetlenie boli hlavné dôvody na celkovú rekonštrukciu.

Nové inteligentné osvetlenie areálu LED technológiou nahradilo staré výbojkové svetelné zdroje a svietidlá s kompaktnými žiarivkami. Celú rekonštrukciu sme spravili na kľúč – od projektu cez výkopové práce, pokládky káblových vedení či montáže nových stožiarov a rozvádzačov.

Je to ďalšia etapa zvyšovania energetickej efektívnosti kúpeľov, ktorá nadväzuje na úspešný projekt využitia odpadovej geotermálnej energie na vykurovanie a prípravu teplej vody v objektoch Švajčiarske domy, Balneoterapia a Grand Hotel Strand.

 

Čo sme dodali

Naše riešenie znížilo spotrebu energie o 45

Podobné referencie

Kde sme dodali
podobné služby

487.000

úspora investora

158.000

úspora investora

120.000

úspora investora

Znížte si spotrebu energie...

Scroll to Top