Verejné osvetlenie

Verejné osvetlenie

Osvetlenie LED technológiou

Modernizácia verejného osvetlenia

Základným princípom projektu modernizácie verejného osvetlenia (VO) je jeho splácanie z preukázaných a zaručených úspor energií. Všetky náklady spojené s investíciou a náklady na službu verejného osvetlenia spláca klient z dosiahnutých úspor z prevádzkových nákladov počas doby trvania zmluvného vzťahu. Nie je potrebná žiadna vstupná investícia.

Naša ponuka

Nechajte to na nás

Energetický audit súčasného stavu verejného osvetlenia
Analýza realizovateľnosti investície
Príprava projektovej dokumentácie navrhovaného stavu
Možnosť využitia finančných programov EBRD
Dodávka elektrickej energie do sústavy VO
Komplexná modernizácia sústavy VO formou EPC
Naše výhody

Prečo služba od nás

100 % financovanie investície

Použitie najvhodnejších
dostupných technológií

Následný kompletný servis
a prevádzka

Partnerstvo s overenou
spoločnosťou

Realizácie osvetlenia

Kde používajú naše
osvetlenie

Chcem verejné osvetlenie...

Scroll to Top