Malé firmy-plyn

Malé firmy

V porovnaní s ostatnými dodávateľmi ponúkame malým podnikateľom, mestám a obciam výhodnejšie ceny a istotu silnej značky, pretože sme dcérou Slovenských elektrární.

Definícia malého podniku

Kto je malý podnik

Zákon o energetike definuje malý podnik ako koncového odberateľa plynu s ročnou spotrebou plynu najviac 100 000 kWh za predchádzajúci rok. Ceny plynu pre malé podniky sú regulované, schvaľuje ich Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

Podnikateľom s ročnou spotrebou plynu do 641 MWh pripravíme individuálnu cenovú ponuku. Ak je Vaša ročná spotreba vyššia ako 641 MWh, pozrite si našu ponuku pre veľké firmy.

Prechod k nám

Prejdite k nám

Ak ste nespokojný s cenou elektriny a plynu, či s kvalitou služieb a prístupom vášho súčasného dodávateľa, pripojte sa k spokojným klientom spoločnosti Slovenské elektrárne – energetické služby.

Prípadne môžete zvoliť manuálny postup, kde stačí vyplniť a poslať na firma@seas.sk podpísané tieto dokumenty:

1.
Žiadosť o odbernom mieste vašej firmy.
2.
Výpoveď zmluvy pôvodnému dodávateľovi plynu k termínu, kedy má dôjsť k zmene dodávateľa.
3.
Splnomocnenie na zmenu dodávateľa plynu aby spoločnosť Slovenské elektrárne – energetické služby mohla všetky procesné úkony vybaviť za vás.
4.
Zmluva o združenej dodávke plynu s našou spoločnosťou (zmluvu pripravíme obratom, po doručení ostatných dokumentov). Všetky údaje potrebné na ich vyplnenie nájdete vo vyúčtovacej faktúre od súčasného dodávateľa.

Ak sa neviete úplne zorientovať vo faktúre, pošlite nám sken vašej faktúry na adresu firma@seas.sk, radi vám pomôžeme s vypĺňaním potrebných dokumentov. S prípadnými otázkami o zmene dodávateľa sa na nás obráťte kedykoľvek. Sme tu pre vás na zákazníckej linke 0850 555 999.

Scroll to Top