CoopBox Eastern – moderná plynová kotolňa

CoopBox Eastern - moderná plynová kotolňa

Dodané služby

Plyn

Úspora

%
Pôvodný stav

Ako to vyzeralo, kým
sme dodali službu my

Pre výrobný závod v Novom Meste nad Váhom sme zabezpečili kompletnú dodávku, montáž, plánovaný servis a revízie plynovej kotolne slúžiacej ako zdroj tepla pre celú fabriku. Práce spočívali v demontáži a likvidácií pôvodného zdroja tepla a inštalácii úplne novej technológie pre výrobu a zásobovanie závodu teplom s celkovým inštalovaným tepelným výkonom 1 MW.

Pôvodná plynová kotolňa výrobného závodu bola značne technicky a morálne zastaralá a nebola vybavená ani systémom automatického riadenia. Plynové kotly z roku 1976 pracovali s nízkou účinnosťou a trpeli pomerne častými poruchami a výpadkami, čo sa odzrkadľovalo na zvýšených servisných nákladoch.

Srdcom novej modernej kotolne sú stacionárne kondenzačné plynové kotly výrobcu Hoval s patentovaným nerezovým výmenníkom tepla, ktorý výrazne predlžuje ich životnosť.

Oproti pôvodnej technológii, ktorú  doteraz používali, moderný kotol Hoval zvýšil účinnosť výroby tepla takmer o 20 %. To sa  prejavilo jednak úsporou financií na zemnom plyne a taktiež znížením produkcie CO2.

Čo sme dodali

Naše riešenie znížilo spotrebu energie o 30

ikona-vyhody
Kompletná dodávka, montáž, plánovaný servis a revízie plynovej kotolne slúžiacej ako zdroj tepla pre celú fabriku
ikona-vyhody
Stacionárne kondenzačné plynové kotly Hoval s patentovaným nerezovým výmenníkom tepla, ktorý výrazne predlžuje ich životnosť.
ikona-vyhody
Moderný kotol Hoval zvýšil účinnosť výroby tepla takmer o 20 %
ikona-vyhody
Úspora financií na zemnom plyne
ikona-vyhody
Zníženie produkcie CO2
ikona-vyhody
Výmenou starého neefektívneho zdroja tepla je možné znížiť prevádzkové náklady až o 30 %.
ikona-vyhody
Automatický riadiaci systém merania a regulácie plynovej kotolne
ikona-vyhody
Pravidelný servis a revízia
Podobné referencie

Kde sme dodali
podobné služby

Znížte si spotrebu energie...

Scroll to Top