Národný futbalový štadión

Naše energetické centrum dodáva elektrinu, kúrenie a chladenie celej oblasti.
Robíme to najefektívnejším spôsobom využívajúc kombináciu technológií od tepelných čerpadiel voda /voda, kondenzačných plynových kotlov až po sofistikovaný systém na monitorovanie a riadenie celého energocentra.
Takmer 50% vyrobenej energie pochádza z obnoviteľných zdrojov, aj vďaka tomu sú ceny energie na vykurovanie a chladenie oveľa nižšie v porovnaní s inými budovami v oblasti Tehelného poľa.

ŽOS Trnava
modernizácia osvetlenia haly N s rozlohou 50 000 m2

 • celková investícia 924 000 EUR
 • návratnosť 7 rokov
 • úspora 60 %

KINEX BEARINGS

výmena chladenia kaliacich liniek

 • celková investícia 179 000 EUR
 • návratnosť 4 roky
 • úspora 92 %

Kúpele Vyšné Ružbachy

rekonštrukcia tepelného hospodárstva s využitím geotermálnej energie

 • celková investícia 406 000 EUR
 • návratnosť 5 rokov
 • úspora 45 %

Developerský projekt s 34 bytmi a 14 domami v Bratislave

Zadaním bolo vybudovať zdroj tepla, využiť obnoviteľné zdroje v maximálnej možnej miere a byť ekonomicky najvýhodnejší.
Našim riešením boli inštalácia troch tepelných čerpadiel systému voda-voda s výkonom 104 kW a inštalácia rezervného tepelného čerpadla s výkonom 24 kW.
Prínos: efektívnosť prevádzky na úrovni 4 COP a využívanie free coolingu na chladenie.

Modernizácia verejného osvetlenia

 • Obec Jablonec

  Modernizácia sústavy verejného osvetlenia v obci Jablonec.
  Vďaka využitiu modelu EPC bolo možné financovať celý projekt z dosiahnutých úspor na spotrebe elektriny a úspor na údržbe.
  Hlavným prínosom je výrazné zvýšenie úrovne osvetlenia verejných priestorov obce, čo má pozitívny vplyv na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky ako aj celkovej bezpečnosti v obci.
  Vďaka projektu obec s 999 obyvateľmi ročne ušetrí 17 162 kWh elektriny, čo znamená 4 952 eur.

 • Obec Trstice
  Zabezpečenie prevádzky, modernizácie a údržby sústavy verejného osvetlenia obce Trstice s použitím LED technológie.

 

 • Obec Štitáre
  Modernizácia verejného osvetlenia obce Štitáre neďaleko Nitry s využitím 67 moderných svietidiel Archilede HP 24 LED.
  Nový systém verejného osvetlenia má o 63% nižšiu spotrebu elektriny oproti pôvodnému stavu.
  Súčasťou modernizačného balíčka je okrem technického riešenia aj servis, údržba a dodávka elektrickej energie.

Modernizácia osvetlenia vo výrobnej prevádzke

 • Deufol Slovensko
  Modernizácia osvetlenia priniesla spoločnosti Deufol až 74 % úsporu nákladov na energie

  • Celková investícia 85 200 EUR
  • Návratnosť 3 roky
  • Úspora 74%

   

 • RKS Trenčín

  Dodávka a montáž celohliníkového lištového systému s integrovanou medenou kabelážou a LED svietidlami s DALI riadením.
  Systém je vybavený sú aj jasovými, pohybovými a prítomnostnými senzormi pre automatické stmievanie osvetlenia. Súčasťou bol aj nový svetelný rozvádzač s meraním spotreby elektrickej energie.
  Cieľom tohto projektu bolo zvýšenie úrovne bezpečnosti pracoviska, odstránenie náročnosti údržby a servisu pôvodnej sústavy a zaplatenie investície z dosiahnutých úspor.