ŽOS Trnava – modernizácia osvetlenia haly

Modernizácia osvetlenia haly N s rozlohou 50 000 m2, celková investícia 924 000 EUR, návratnosť 7 rokov, úspora 60 %

KINEX BEARINGS- výmena chladenia kaliacich liniek

Výmena chladenia kaliacich liniek, celková investícia 179 000 EUR, návratnosť 4 roky, úspora 92 %

Kúpele Vyšné Ružbachy – rekonštrukcia tepelného hospodárstva

Rekonštrukcia tepelného hospodárstva s využitím geotermálnej energie, celková investícia 406 000 EUR, návratnosť 5 rokov, úspora 45 %.

Developerský projekt s 34 bytmi a 14 domami v Bratislave – vybudovanie zdroja tepla

Zadaním bolo vybudovať zdroj tepla, využiť obnoviteľné zdroje v maximálnej možnej miere a byť ekonomicky najvýhodnejší. Našim riešením boli inštalácia troch tepelných čerpadiel systému voda-voda s výkonom 104 kW a inštalácia rezervného tepelného čerpadla s výkonom 24 kW. Prínos: efektívnosť prevádzky na úrovni 4 COP a využívanie free coolingu na chladenie.

Modernizácia verejného osvetlenia

Obec Jablonec
Modernizácia sústavy verejného osvetlenia v obci Jablonec. Vďaka využitiu modelu EPC bolo možné financovať celý projekt z dosiahnutých úspor na spotrebe elektriny a úspor na údržbe. Hlavným prínosom je výrazné zvýšenie úrovne osvetlenia verejných priestorov obce, čo má pozitívny vplyv na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky ako aj celkovej bezpečnosti v obci. Vďaka projektu obec s 999 obyvateľmi ročne ušetrí 17 162 kWh elektriny, čo znamená 4 952 eur.

Obec Trstice
Zabezpečenie prevádzky, modernizácie a údržby sústavy verejného osvetlenia obce Trstice s použitím LED technológie.

Obec Štitáre
Modernizácia verejného osvetlenia obce Štitáre neďaleko Nitry s využitím 67 moderných svietidiel Archilede HP 24 LED. Nový systém verejného osvetlenia má o 63% nižšiu spotrebu elektriny oproti pôvodnému stavu. Súčasťou modernizačného balíčka je okrem technického riešenia aj servis, údržba a dodávka elektrickej energie.

Modernizácia osvetlenia vo výrobnej prevádzke

RKS Trenčín
Dodávka a montáž celohliníkového lištového systému s integrovanou medenou kabelážou a LED svietidlami s DALI riadením. Súčasťou systému sú aj jasové, pohybové a prítomnostné senzory pre automatické stmievanie osvetlenia. Súčasťou bol aj nový svetelný rozvádzač s meraním spotreby elektrickej energie. Cieľom tohto projektu bolo zvýšenie úrovne bezpečnosti pracoviska, odstránenie náročnosti údržby a servisu pôvodnej sústavy a zaplatenie investície z dosiahnutých úspor.