Priemyselné vykurovanie

Priemyselné
vykurovanie

Priemyselné vykurovanie

Technologické chladenie

Výroba tepla a chladu

Úspora paliva v kotloch

Stlačený vzduch

Infražiariče majú výborný pomer investičných nákladov a úspor a môžete ich jednoducho inštalovať. Vďaka praktickému zónovaniu navyše môžete znížiť vaše prevádzkové náklady.

Priemyselné vykurovanie v praxi

Vykurovanie veľkých priestorov a hál

Na vykurovanie takýchto priestorov je stropné infravykurovanie osvedčenou metódou, ako šetriť energiu. Neohrieva sa pri tom vzduch v halách, ale žiarením sa ohrievajú ožiarené objekty, ktorými môžu byť napr. podlahy, stroje, zariadenia, ale predovšetkým pracujúci ľudia. Otvorené brány transportných ciest neznižujú výkon vykurovania a nevedú prakticky k žiadnym stratám energie, pretože okolitý vzduch nie je ohrievaný, takže nedochádza k transportu energie vzduchom ako pri klasickom kúrení.

Ako to funguje

Princíp sálavého vykurovania plynovými žiaričmi

Infračervené žiarenie vychádzajúce z kovovej rúry infražiariča zodpovedá tepelnému žiareniu slnka. Účinok infražiaričov je takmer okamžitý. Netreba vyrábať energiu na ohrev vzduchu, ktorý následne ohrieva okolie. Infračervené žiarenie sa šíri priamočiaro, čo v praxi znamená, že infražiaričmi možno cielene vykurovať určené priestory a zóny. Pri tomto systéme kúrenia nedochádza k víreniu prachu.

Naša ponuka

Nechajte to na nás

Technicko-ekonomická analýza návratnosti riešenia
Návrh vhodného technologického riešenia
Príprava projektovej dokumentácie
Realizácia strojovne (dodávka projektu na kľúč)
Financovanie investície
Kompletný servis
Naše výhody

Prečo služba od nás

100 % financovanie investície

Použitie najvhodnejších
dostupných technológií

Následný kompletný servis
a prevádzka

Partnerstvo s overenou
spoločnosťou

Realizácie tepla-chladu

Kde používajú
teplo-chlad od nás

487.000

úspora investora

158.000

úspora investora

120.000

úspora investora

Chcem priemyselné vykurovanie...

Scroll to Top