Výroba tepla a chladu

Výroba tepla
a chladu

Priemyselné vykurovanie

Technologické chladenie

Výroba tepla a chladu

Úspora paliva v kotloch

Stlačený vzduch

Vďaka technológiám využívajúcim obnoviteľné zdroje pomáhame klientom splniť náročné kritériá na dosiahnutie energetickej triedy A1. Následne dodávame teplo a chlad do objektu za ceny, ktoré sú nižšie, ako je súčasná ponuka.

Naša ponuka

Nechajte to na nás

Technicko-ekonomická analýza návratnosti riešenia
Návrh vhodného technologického riešenia
Príprava projektovej dokumentácie
Realizácia strojovne (dodávka projektu na kľúč)
Financovanie investície
Kompletný servis
Naše výhody

Prečo služba od nás

100 % financovanie investície

Použitie najvhodnejších
dostupných technológií

Následný kompletný servis
a prevádzka

Partnerstvo s overenou
spoločnosťou

Realizácie tepla-chladu

Kde používajú
teplo-chlad od nás

487.000

úspora investora

158.000

úspora investora

120.000

úspora investora

Chcem výrobu tepla a chladu...

Scroll to Top