Lokálny zdroj

Vlastný lokálny zdroj

Vyrábajte lacnejšiu energiu pre svoju firmu. Lokálny zdroj vám umožní vyrábať energiu z obnoviteľných zdrojov pre vlastnú spotrebu.

Dôležité vedieť

Čo je lokálny zdroj

Umožňuje podnikateľským subjektom využívať OZE na výrobu energie pre vlastnú spotrebu
Prebytky energie dodané do distribučnej sústavy nesmú prevýšiť 10% inštalovaného výkonu
Subjekt sa neklasifikuje ako výrobca energie (len ohlasovacia povinnosť)
Výkon lokálneho zdroja najviac 500 kWp (nesmie však prekročiť rezervovanú kapacitu odberného miesta)
Najčastejšie inštalovaný lokálny zdroj je fotovoltaická elektráreň alebo malá bioplynová stanica – pre farmy a výrobcov v potr. priemysle
Výhody lokálneho zdroja

Mať vlastný lokálny
zdroj sa naozaj oplatí

Lacnejšia energia

Náklady na výrobu energie z vlastného zdroja sú takmer nulové a môžu značným podielom prispieť k zníženiu nákladov na energie.

Zelená energia

Vlastný zdroj prispieva k znižovaniu vyprodukovaných emisií a ochrane životného prostredia.

Vlastná energia

Vlastný zdroj zabezpečuje vysokú mieru energetickej sebestačnosti aj pri rastúcich cenách energií.

Realizácie fotovoltaiky

Kde používajú
fotovoltaiku od nás

51600

úspora investora

Chcem fotovoltaiku...

Scroll to Top