Lokálny zdroj

Vlastný lokálny zdroj

Vyrábajte lacnejšiu energiu pre svoju firmu. Lokálny zdroj vám umožní vyrábať energiu z obnoviteľných zdrojov pre vlastnú spotrebu.

Dôležité vedieť

Čo je lokálny zdroj

Umožňuje podnikateľským subjektom využívať OZE na výrobu elektriny pre vlastnú spotrebu
Najčastejšie inštalovaný lokálny zdroj je fotovoltaická elektráreň alebo malá bioplynová stanica – pre farmy a výrobcov v potr. priemysle
Subjekt sa neklasifikuje ako výrobca elektriny (len ohlasovacia povinnosť)
Výhody lokálneho zdroja

Mať vlastný lokálny
zdroj sa naozaj oplatí

Lacnejšia energia

Náklady na výrobu energie z vlastného zdroja sú takmer nulové a môžu značným podielom prispieť k zníženiu nákladov na energie.

Zelená energia

Vlastný zdroj prispieva k znižovaniu vyprodukovaných emisií a ochrane životného prostredia.

Vlastná energia

Vlastný zdroj zabezpečuje vysokú mieru energetickej sebestačnosti aj pri rastúcich cenách energií.

Realizácie fotovoltaiky

Kde používajú
fotovoltaiku od nás

úspora

Chcem fotovoltaiku...

Scroll to Top