Modernizácia verejného osvetlenia

Modernizácia verejného osvetlenia

Dodané služby

Osvetlenie

Úspora

%
Pôvodný stav

Ako to vyzeralo, kým
sme dodali službu my

Základným princípom projektu modernizácie verejného osvetlenia (VO) je jeho splácanie z preukázaných a zaručených úspor energií. Všetky náklady spojené s investíciou a náklady na službu verejného osvetlenia spláca klient z dosiahnutých úspor z prevádzkových nákladov počas doby trvania zmluvného vzťahu. Nie je potrebná žiadna vstupná investícia.

Naša ponuka
 • Energetický audit súčasného stavu verejného osvetlenia
 • Analýza realizovateľnosti investície
 • Príprava projektovej dokumentácie navrhovaného stavu
 • Realizácia modernizácie sústavy VO Financovanie modernizácie sústavy VO
 • Garancia spotreby elektrickej energie modernizovanej sústavy VO
 • Možnosť využitia finančných programov EBRD
 • Dodávka elektrickej energie do sústavy VO
 • Komplexná modernizácia sústavy VO formou EPC
 • Prevádzka a údržba modernizovanej sústavy VO počas celého trvania zmluvy
 • Splácanie celej modernizácie sústavy VO v mesačných splátkach

Úspešne sme realizovali

Obec Jablonec

Modernizácia sústavy verejného osvetlenia v obci Jablonec. Vďaka využitiu modelu EPC bolo možné financovať celý projekt z dosiahnutých úspor na spotrebe elektriny a úspor na údržbe. Hlavným prínosom je výrazné zvýšenie úrovne osvetlenia verejných priestorov obce, čo má pozitívny vplyv na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky ako aj celkovej bezpečnosti v obci. Vďaka projektu obec s 999 obyvateľmi ročne ušetrí 17 162 kWh elektriny, čo znamená ročnú úsporu 4 952 Eur.

Obec Trstice

Zabezpečenie prevádzky, modernizácie a údržby sústavy verejného osvetlenia obce Trstice s použitím LED technológie

Zadanie

Zabezpečiť prevádzku, modernizáciu a údržbu sústavy verejného osvetlenia obce Trstice, tak aby bola dosiahnutá vyššia úroveň účinnosti a hospodárnosti sústavy verejného osvetlenia, vyššia energetická a svetelná účinnosť a úspora v režijných nákladoch verejného osvetlenia.

Riešenie

 • Využitie svietidiel s LED technológiou s cieľom dosiahnutia vyššej energetickej a svetelnej účinnosti
 • Výmena starých rozvádzačov VO
 • Výmena vzdušných holých vedení za izolované vzdušné káblové vedenie
 • Doplnenie svetelných bodov pre splnenie svetelno-technických podmienok osvetlenia komunikácií

Prínosy

 • Zníženie spotreby sústavy VO zo 173,10 MWh/rok na 54,7 MWh/rok napriek doplneniu počtu svetelných bodov z 322 na 387 ks
 • Zníženie servisných a prevádzkových nákladov
 • Výrazné zlepšenie osvetlenia komunikácií obce

Obec Štitáre

Modernizácia verejného osvetlenia obce Štitáre neďaleko Nitry s využitím 67 moderných svietidiel Archilede HP 24 LED. Nový systém verejného osvetlenia má o 63% nižšiu spotrebu elektriny oproti pôvodnému stavu.
Súčasťou modernizačného balíčka je okrem technického riešenia aj servis, údržba a dodávka elektrickej energie.
Čo sme dodali

Naše riešenie znížilo spotrebu energie o 56

ikona-vyhody
100 % financovanie investície
ikona-vyhody
Komplexné zabezpečenie celého procesu modernizácie sústavy VO
ikona-vyhody
Prenesená správa služby verejného osvetlenia z obce/mesta
ikona-vyhody
Garancia spotreby modernizovanej sústavy VO
ikona-vyhody
Transparentný a predvídateľný výpočet ročnej splátky na nasledujúci rok
ikona-vyhody
Prevádzka a údržba modernizovanej sústavy VO počas celého trvania zmluvy
ikona-vyhody
Partnerstvo so silnou a overenou spoločnosťou
Podobné referencie

Kde sme dodali
podobné služby

487.000

úspora investora

158.000

úspora investora

120.000

úspora investora

Znížte si spotrebu energie...

Scroll to Top