Spoločnosť Slovenské elektrárne ̶ energetické služby dosiahla v roku 2019 hospodársky výsledok pred zdanením 1 017 tis. EUR a EBITDA (Zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou) bola na úrovni 1 208 tis. EUR