Kaliareň HTS BB – technologické chladenie

Kaliareň HTS BB - technologické chladenie

Dodané služby

Teplo-chlad

Úspora

%
Pôvodný stav

Ako to vyzeralo, kým
sme dodali službu my

Kaliareň HTS z Banskej Bystrice pôsobí v oblasti tepelného spracovania kovových komponentov pre priemyselné odvetvia a z dôvodu rozširovania výroby potrebovala zvýšiť aj svoju chladiacu kapacitu.

Náš tím na základe záznamov denných teplôt v riešenej oblasti zistil, že atmosférický chladič by s minimálnym energetickým vstupom zabezpečil celkovú potrebu chladu až počas 250 dní v roku. Pôvodná technológia nie je schopná potenciál exteriérových teplôt na chladenie využívať. Najvhodnejším riešením v tomto prípade je preto stanica fungujúca na báze vodou chladeného strojného chladiča, ktorý bude chladený primárnym chladiacim okruhom s atmosférickým chladičom umiestneným na streche. Jednoducho povedané, v prípade priaznivých poveternostných podmienok bude celý chladiaci výkon zabezpečený prostredníctvom atmosférického chladiča, čím sa výrazne zníži spotreba elektrickej energie. Eliminácia výkonových špičiek je dosahovaná využívaním zásobnej nádrže a celý tento systém ma dostatočný výkon aj pre napojenie ďalšieho spotrebiča chladu.

Čo sme dodali

Naše riešenie znížilo spotrebu energie o 60

ikona-vyhody
Navrhneme Vám najvhodnejšie technologické riešenie
ikona-vyhody
Pripravíme projektovú dokumentáciu
ikona-vyhody
Prefinancujeme investície
ikona-vyhody
Zabezpečíme spoľahlivú prevádzku a kompletný servis
ikona-vyhody
Partnerstvo s overenou spoločnosťou
Podobné referencie

Kde sme dodali
podobné služby

Znížte si spotrebu energie...

Scroll to Top