Minerálne vody Baldovce – Ako inštalácia infražiaričov zvýši efektívnosť firmy

Minerálne vody Baldovce

Dodané služby

Teplo
Iné

Celková investícia

Návratnosť

5 rokov
Pôvodný stav

Ako to vyzeralo, kým
sme dodali službu my

Hlavným problémom vo výrobe bol zastaralý systém vykurovania. Spaľovanie zemného plynu bolo nedostatočné, infražiariče po dobe svojej  životnosti nespĺňali aktuálne platné technické normy Slovenskej republiky.

Po viacerých rokovaniach s klientom sme navrhli riešenie. Využili sme aktuálnu rozvodnú sieť plynu a vymenili pôvodné infražiariče za osem moderných jednotiek so systémami merania a regulácie. Takto sme zabezpečili požadovanú tepelnú pohodu. Cieľom bola výmena infražiaričov vo výrobnej hale a ich následná reorganizácia, pretože sa  zmenil účel a rozmiestnenie technológie a skladovacích priestorov závodu.

Čo sme dodali

Naše riešenie znížilo spotrebu energie o

ikona-vyhody
Kúrenie prispôsobené potrebám zákazníka
ikona-vyhody
Zabezpečenie tepelnej pohody
ikona-vyhody
Moderné infražiariče so systémom merania a regulácie
ikona-vyhody
Partnerstvo s overenou spoločnosťou
Podobné referencie

Kde sme dodali
podobné služby

487.000

úspora investora

158.000

úspora investora

120.000

úspora investora

Znížte si spotrebu energie...

Scroll to Top