Muller Textiles Slovakia

Fotovoltika a flexibilita spotreby, aká na Slovensku nemá obdobu

Dodané služby

Fotovoltaika
Flexibilita spotreby

Úspora pre investora

Energia dodaná z OZE

%
Pôvodný stav

Ako to vyzeralo, kým
sme dodali službu my

Slovenské elektrárne spolu s partnermi Viessmann a Fuergy realizovali v spoločnosti Muller Textiles Slovakia jedinečný zelený projekt, ktorý zatiaľ nemá na slovenskom trhu obdobu. Muller Textiles Slovakia je prvou tunajšou výrobnou spoločnosťou s komplexne integrovaným systémom 500kW fotovoltickej elektrárne a 432 kWh batériovým systémom.

Bez Slovenských elektrární by bolo pre Muller Textiles Slovakia veľmi ťažké realizovať takto rozsiahly  projekt. Návratnosť investícií je veľmi dlhá, prípravné práce sú veľmi zložité najmä pokiaľ ide o povolenia. Vďaka našej ponuke implementujú ekologické riešenie bez obáv z byrokracie a bez zaťaženia svojho cash flow.

 

Ako prekonať finančné a administratívne bariéry?

Vieme Vám pomôcť s projektom, inštaláciou a financovaním a garantovanou návratnosťou komplexných zelených projektov bez toho, aby sa firma utopila v administratíve alebo jej vyschol tok kapitálu. Medzi výzvy, s ktorými si vieme poradiť, patria:

  • Lokálny zdroj elektriny je určite krokom vpred v rámci energetickej efektívnosti na Slovensku. Skutočný potenciál fotovoltických elektrární je však limitovaný, pretože neumožňuje dodávať nadbytočnú elektrinu do siete a tým pádom zarobiť na prebytkoch vyrobenej elektriny.
  • Ďalšou bariérou je návratnosť samotnej fotovoltickej elektrárne, ktorá je približne 8-10 rokov, čo je pre väčšinu súkromných spoločností príliš dlhá doba.
  • Administratívna náročnosť spustenia zdroja je tiež nezanedbateľnou prekážkou. Bežná súkromná firma nemá k dispozícii zamestnanca, ktorý by mohol mimo svojich štandardných povinností, dohliadať na spustenie samotného zdroja do prevádzky a prípadne riešiť aj ďalšie prevádzkové požiadavky, nielen z pohľadu technických ale aj legislatívnych voči štátnym orgánom ako Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) a OKTE.
Čo sme dodali

Naše riešenie znížilo spotrebu energie o

Podobné referencie

Kde sme dodali
podobné služby

487.000

úspora investora

158.000

úspora investora

120.000

úspora investora

Znížte si spotrebu energie...

Scroll to Top