Muller Textiles Slovakia

Fotovoltika a flexibilita spotreby, aký na Slovensku nemá obdobu

Dodané služby

Fotovoltaika
Flexibilita spotreby
Pôvodný stav

Ako to vyzeralo, kým
sme dodali službu my

Slovenské elektrárne spolu s partnermi Viessmann a Fuergy realizovali v spoločnosti Muller Textiles Slovakia jedinečný zelený projekt, ktorý zatiaľ nemá na slovenskom trhu obdobu. Muller Textiles Slovakia je prvou tunajšou výrobnou spoločnosťou s komplexne integrovaným systémom 500kW fotovoltickej elektrárne a 432 kWh batériovým systémom. „Je to významný znak nášho záväzku voči udržateľnému spôsobu podnikania,“ uviedol Ján Tomko, konateľ Muller Textiles.

„Som presvedčený, že bez Slovenských elektrární by bolo pre Muller Textiles Slovakia veľmi ťažké realizovať takto rozsiahly  projekt. Návratnosť investícií je veľmi dlhá, prípravné práce sú veľmi zložité najmä pokiaľ ide o povolenia. Vďaka našej ponuke implementujú ekologické riešenie bez obáv z byrokracie a bez zaťaženia svojho cash flow,“ vysvetlil Andrea Pancotti, Energy Services Manager pre Slovenské elektrárne.

Humenská firma Muller Textilles Slovakia patrí do nemeckej rodiny popredného výrobcu technických priestorových tkanín. Na Slovensku pôsobí od roku 2004 a v Prešovskom kraji patrí k najväčším platiteľom dane z príjmu, zamestnáva takmer 250 ľudí.

Potenciál obnoviteľných zdrojov pre firmy na Slovensku

Európsky „Green Deal“ je veľkou výzvou pre každú členskú krajinu EÚ. Ciele sú nastavené extrémne ambiciózne a verejný ako aj súkromný sektor budú musieť výrazne prispieť k tomu, aby sa v roku 2050 Európa stala klimaticky neutrálnou.Jednoznačne kľúčovú rolu budú hrať naďalej obnoviteľné zdroje energie, hlavne na Slovensku bude ich potenciál rastu veľmi vysoký. Od roku 2019 je možné inštalovať fotovoltickú elektráreň ako Lokálny zdroj elektrickej energie do 500 kWp alebo max. výšky rezervovanej kapacity. Podľa toho, ktorá hodnota je nižšia, s tým že všetka vyrobená elektrina musí byť spotrebovaná v rámci vlastnej spotreby, teda v odbernom mieste.

Ako prekonať finančné a administratívne bariéry?

Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o., vedia podnikom pomôcť s projektom, inštaláciou a financovaním a garantovanou návratnosťou komplexných zelených projektov bez toho, aby sa firma utopila v administratíve alebo jej vyschol tok kapitálu.Medzi výzvy, s ktorými si vedia poradiť, patria:

  • Lokálny zdroj elektriny je určite krokom vpred v rámci energetickej efektívnosti na Slovensku. Skutočný potenciál fotovoltických elektrární je však limitovaný, pretože neumožňuje dodávať nadbytočnú elektrinu do siete a tým pádom zarobiť na prebytkoch vyrobenej elektriny.
  • Ďalšou bariérou je návratnosť samotnej fotovoltickej elektrárne, ktorá je približne 8-10 rokov, čo je pre väčšinu súkromných spoločností príliš dlhá doba.
  • Administratívna náročnosť spustenia zdroja je tiež nezanedbateľnou prekážkou. Bežná súkromná firma nemá k dispozícii zamestnanca, ktorý by mohol mimo svojich štandardných povinností, dohliadať na spustenie samotného zdroja do prevádzky a prípadne riešiť aj ďalšie prevádzkové požiadavky, nielen z pohľadu technických ale aj legislatívnych voči štátnym orgánom ako Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) a OKTE.
Fotovoltika
ako služba

Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. ponúkli službu, ktorá umožní slovenským spoločnostiam byť zelenými bez potreby vlastnej investície.Ak by sme chceli vysvetliť ako funguje produkt Fotovoltika ako služba, môžeme ho prirovnať k zmluve o leasingu automobilu, s tým rozdielom, že zákazník si prenajíma fotovoltický systém.

Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. prevezmú všetku projektovú, stavebnú, prevádzkovú a finančnú záťaž projektu a zákazník platí iba mesačný poplatok.

Mesačný poplatok nastavujeme spoločne so zákazníkom tak, aby bol rovnaký alebo menší ako by bola hodnota dodanej elektriny zo siete.

Flexibilita spotreby
ako služba

Flexibilita spotreby budú hrať v budúcnosti veľmi dôležitú rolu na zvýšení energetickej efektívnosti  v národnom hospodárstve. Slovenské elektrárne ponúkajú inovatívny flexibilita spotreby samostatne alebo spoločne s produktom Fotovoltika ako služba.

Flexibilita spotreby dokáže optimalizovať výrobu fotovoltickej elektrárne a zároveň dokáže vylepšiť odberový diagram spotreby zákazníka. Rovnako ako fotovoltické elektrárne, ponúkame aj flexibilita spotreby s rovnakým biznis modelom Flexibilita spotreby ako služba.

Čo sme dodali

Naše riešenie znížilo spotrebu energie o

Podobné referencie

Kde sme dodali
podobné služby

Znížte si spotrebu energie...

Scroll to Top