ŽOS Trnava

Osvetlenie interiérov LED technológiou

Dodané služby

Osvetlenie

Celková investícia

Návratnosť

7 rokov

Úspora

%
Pôvodný stav

Ako to vyzeralo, kým
sme dodali službu my

LED je najefektívnejší svetelný zdroj s vysokou životnosťou. Na trhu je už dlhší čas, a preto je jeho obstarávacia cena pomerne prijateľná a návratnosť je ekonomicky atraktívna.

Návrh LED osvetlenia zohľadňuje požiadavky zákazníka, svetelno-technickú normu a charakter priestoru, ktorý má potenciál dodatočných úspor na základe riadenia a stmievania (napr. pomocou senzorov jasu alebo prezenčných senzorov). Dôraz sa kladie aj na výber vhodného LED vyhotovenia, ktoré je často kľúčové pre tvorbu ideálnej návratnosti projektu.

 

Úspešne sme realizovali

Osvetlenie výrobnej haly s rozlohou 50 000 m2

Inštalácia LED osvetlenia s kompletnou infraštruktúrou, riadením, zónovaním a automatickým stmievaním podľa množstva denného svetla vo výrobnej hale strojárskej firmy v Trnave.

Ide o riešenie, ktoré predstavovalo na prvý pohľad najdrahšiu cenu riešenia. V praxi sa však ukázalo, že bolo najvýhodnejšie.
Priestor totiž za slnečného dňa spĺňal normou požadovanú hladinu priemernej intenzity osvetlenia, vďaka čomu systém automatického riadenia vytvoril veľké dodatočné úspory.
Projekt bol realizovaný formou EPC modelu, čiže klient investoval do modernizácie 0 EUR. Projekt sa spláca z úspor, ktoré LED technológia vygeneruje počas obdobia trvania kontraktu. Výška úspory je zmluvne garantovaná.

Čo sme dodali

Naše riešenie znížilo spotrebu energie o 60

ikona-vyhody
Kvalita samotného osvetlenia a svetelná pohoda ľudí na pracovisku
ikona-vyhody
Zvýšená bezpečnosť na pracovisku a protipožiarna bezpečnosť
ikona-vyhody
Spĺňanie požiadavky normy STN EN 12464-1 bez hrozby hygienických pokút
ikona-vyhody
Zníženie spotreby elektriny, prípadne aj rezervovanej kapacity
ikona-vyhody
Úspora na servise a údržbe
Podobné referencie

Kde sme dodali
podobné služby

487.000

úspora investora

158.000

úspora investora

120.000

úspora investora

Znížte si spotrebu energie...

Scroll to Top