Štúdia: Zavedenie inteligentných meračov elektriny v SR

Štúdia vypracovaná pre Združenie dodávateľov elektriny analyzuje prínos zavedenia inteligentných meracích systémov na Slovensku.  V súlade so Smernicou európskeho parlamentu a rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou majú členské štáty zabezpečiť zavedenie inteligentných meracích systémov. Štúdia, ktorú dalo spracovať Združenie dodávateľov elektriny, hodnotí ekonomický a celospoločenský prínos zavedenia inteligentných meracích systémov …

Štúdia: Zavedenie inteligentných meračov elektriny v SR Čítajte viac »