Mesiac: jún 2019

Národný futbalový štadión právom nazývajú „zelený projekt“

Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o., (SEES) v roku 2017 vyhrali súťaž a Národnému futbalovému štadiónu (NFŠ) budú 20 rokov dodávať teplo, chlad a elektrinu. Rozhodovacími kritériami vo verejno-obchodnej súťaži pre projekt NFŠ cena všetkých komodít, podiel obnoviteľných zdrojov v projekte a maximálne medziročné zvýšenie ceny tepla a chladu. Andrea Pancotti, manažér energetických služieb SEES, v …

Národný futbalový štadión právom nazývajú „zelený projekt“ Čítajte viac »

Aktualizujeme naše obchodné podmienky

Nové obchodné podmienky zohľadňujú zvýšenú ochranu spotrebiteľa podľa aktuálne platných právnych predpisov a zároveň sú jednoduché a zrozumiteľné. V týchto dňoch rozposielame našim zákazníkom návrh na uzatvorenie dodatku k súčasnej zmluve, na základe ktorého dôjde k nahradeniu aktuálne platnej zmluvy novou zmluvou o združenej dodávke elektriny. Nová zmluva bude tak bude jednoduchšia, prehľadnejšia a predovšetkým našim zákazníkom poskytne väčšiu flexibilitu a komfort. Naše zmluvy sú naďalej bez viazanosti, nemenia sa …

Aktualizujeme naše obchodné podmienky Čítajte viac »

Scroll to Top