Máme VIP cenník elektriny na rok 2021 nový pre zamestnancov Slovenských elektrární a ich príbuzných. Ušetrite za elektrinu a prejdite pod krídla spoločnosti Slovenské elektrárne – energetické služby, stopercentnej dcéry Slovenských elektrární.

Pre Vás, ako zamestnanca Slovenských elektrární a Vašu rodinu, ponúkame špeciálne ceny elektriny, s ktorými môžte ušetriť desiatky až stovky eur ročne.

Neplaťte zbytočne veľa za elektrinu, ktorú vyrábame, odoberajte elektrinu priamo od výrobcu – priamo od vašich Slovenských elektrární.

Všetko vybavíme za Vás

Proces zmeny dodávateľa je naozaj veľmi jednoduchý, stačí iba podpísať 2 dokumenty a poslať nám ich:

Všetko ostatné vybavíme za vás, nemusíte nikam chodiť, nebudú vám meniť káble ani elektromer, zmena je iba administratívna. Všetko zostáva, iba suma na vašej faktúre bude nižšia.

Ako správne vyplniť dokumenty

Aby sme predišli nesprávnemu vyplneniu tlačív, nevypisujte, prosím, dátumy týkajúce sa zmeny dodávateľa. V splnomocnení preto vyplňte všetky údaje okrem Dátum zmeny k:*. V tlačive výpoveď nevypĺňajte dátum výpovede vášmu súčasnému dodávateľovi. Tieto informácie doplníme za vás. V prípade nejasností nás neváhajte kontaktovať na 0850 555 999.

Bez viazanosti

Navyše, ako jediný dodávateľ energií na trhu Vás nebudeme viazať. Zmluva sa uzatvára bez viazanosti, na dobu neurčitú, s možnosťou kedykoľvek ju do 1 mesiaca vypovedať. Ak nebudete spokojný, nebudeme vás u nás držať nasilu.

Vaše peniaze pracujú pre Vás

Ak elektrinou vykurujete aj ohrievate teplú vodu, môžete ušetriť stovku – dve ročne. Ak máte malú domácnosť a elektrinu používate iba na svietenie, pozeranie televízora a napájanie chladničky, konečná úspora síce môže byť malá, ale načo platiť viac?

  1. Vyplňte a podpíšte tieto 2 dokumenty:

Údaje na vyplnenie dokumentov nájdete vo svojej vyúčtovacej faktúre. Ak potrebujete pomôcť, stačí nascanovať (odfotiť) vašu faktúru a poslať nám ju mailom na doma@seas.sk. Budeme vás kontaktovať a dokumenty vám pomôžeme vyplniť.

  1. Vyplnené a podpísané dokumenty nám prosím pošlite na adresu: Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava alebo ich nechajte na podateľni vo vašom závode v špeciálnom priečinku SE Predaj.
  2. Naši kolegovia vás budú následne kontaktovať s informáciou, ako prebieha váš proces zmeny dodávateľa, doručíme vám tiež zmluvu na podpis.

  • Najvýhodnejšie ceny elektriny na trhu
  • Žiadny poplatok za odberné miesto
  • Zmluva je bez viazanosti
  • Individuálny prístup, jednoduchá komunikácia s kolegami
  • Výhodné ceny elektriny pre celú rodinu

Pre koho je spoločnosť Slovenské elektrárne – energetické služby ako dodávateľ elektriny vhodná?

Slovenské elektrárne – energetické služby ako dodávateľ elektriny je vhodný a výhodný zmluvný partner pre každého zamestnanca Slovenských elektrární. Každý zamestnanec SE má nárok na zvýhodnené ceny za elektrinu z VIP cenníka a rovnako majú nárok na zvýhodnené VIP ceny aj blízki príbuzní zamestnanca. Slovenské elektrárne – energetické služby dodáva elektrinu domácnostiam, ale aj priemyselným podnikom či verejným zariadeniam ako sú školy, kultúrne domy alebo súkromné spoločnosti.

Aké sú výhody prehlásenia sa?

Najväčšiu výhodu predstavuje finančná úspora na platbách za elektrinu. Ďalej však spoločnosť Slovenské elektrárne – energetické služby ponúka okrem výhodnej ceny aj oslobodenie od ročného poplatku za odberné miesto. Navyše, nezanedbateľnou výhodou prehlásenia sa k spoločnosti Slovenské elektrárne – energetické služby je aj fakt, že všetku administratívu a nevyhnutné papierovačky, či klientsky servis riešime s našimi kolegami v rámci našej spoločnosti. A v neposlednom rade, prehlásenie tiež znamená, že pomáham rásť firme, v ktorej som zamestnaný, a tak zabezpečujem stabilitu svojmu zamestnávateľovi.

Na aký dlhý čas budem u spoločnosti Slovenské elektrárne – energetické služby zmluvou viazaný?

Slovenské elektrárne – energetické služby ako jediný dodávateľ na trhu podpisuje zmluvy bez viazanosti. Ak nebudete spokojný, môžete kedykoľvek zmluvu vypovedať a prejsť k inému dodávateľovi.

Ako prehlásenie prebieha v praxi?

Prehlásenie je veľmi jednoduché a nenáročné na čas. Stačí sa telefonicky, mailom alebo osobne ohlásiť kolegom zo spoločnosti Slovenské elektrárne – energetické služby. Kontaktovať treba pani Štefániu Hrubú e-mailom na adrese stefania.hruba@seas.sk, telefonicky na čísle +421 2 5866 3820 alebo osobne na 1. poschodí budovy riaditeľstva SE, ktorá vám ochotne vysvetlí ďalší postup. O všetko potrebné sa naša dcérska spoločnosť postará, záujemca vyplní a podpíše 2 dokumenty – Splnomocnenie a Výpoveď súčastnému dodávateľovi. Všetky údaje potrebné pre vyplnenie nájdete vo svojej poslednej vyúčtovacej faktúre za elektrinu. Budúci zákazník sa nemusí chodiť k svojmu dodávateľovi odhlásiť, ani stáť v radoch v klientskych centrách.

Ako prihlásim svojich rodičov alebo deti?

Výhodou prehlásenia celej rodiny a ďalších domácností v rámci rodiny je kumulovaná úspora na platbách za elektrinu v rozsahu možno až niekoľko sto eur ročne. Taktiež pre rodinu zamestnanca platia ceny VIP cenníka a nulový poplatok za odberné miesto. Samotné prehlásenie je veľmi jednoduché a prebieha rovnako ako pri zamestnancovi Slovenských elektrární. Stačí len zavolať, napísať, alebo sa zastaviť osobne. Príbuzenský vzťah sa bude dokazovať  Čestným prehlásením.

Majú nárok na VIP cenník aj zamestnanci SE, ktorí sú zákazníkmi spoločnosti Slovenské elektrárne – energetické služby už dlhšiu dobu?

Áno, VIP cenník sa vzťahuje na všetkých zamestnancov Slovenských elektrární. Ak ste zákazníkom už dlhšie a nemáte pridelenú VIP sadzbu, kontaktujte opäť pani Štefániu Hrubú z e-mailom na adrese stefania.hruba@seas.sk, telefonicky na čísle +421 2 5866 3820 alebo osobne na 1. poschodí budovy riaditeľstva SE. Je možné, že v spoločnosti Slovenské elektrárne – energetické služby nevedia, že ste zamestnancom SE, preto je potrebné to nahlásiť. A nezabudnite tiež, že teraz môžete nahlásiť aj celú svoju rodinu a všetci môžete využívať VIP výhody.

Ako zistím, či som viazaný zmluvou u svojho dodávateľa?

Viazanosť a výpovedná lehota sa dá zistiť zo zmluvy, ktorú máte podpísanú so svojim dodávateľom  alebo si to môžete u svojho dodávateľa overiť aj telefonicky.

Musím kvôli prehláseniu cestovať do Bratislavy?

Nie, prehlásenie sa dá vykonať aj telefonicky, resp. mailom a poštou. Dôležité je len splnomocniť kolegov na úradné odhlásenie pôvodného dodávateľa a zvyšok je jednoduchý. O všetko sa postarajú bez nutnosti kamkoľvek chodiť.

Oplatí sa prejsť k spoločnosti Slovenské elektrárne – energetické služby aj keď nekúrim elektrinou, resp. bývam v byte?

Samozrejme, najlepšie ceny na trhu sa oplatia každému. Na tejto stránke nižšie nájdete kalkulačku, na ktorej si vypočítate výšku budúcich úspor. Úspory závisia od aktuálnej spotreby a dodávateľa, ale aj od veľkosti nehnuteľnosti, od spôsobu vykurovania a tiež od technológií, ktoré doma využívame. Aj keď je vaša spotreba malá, ušetríte na nulovom poplatku za odberné miesto.

Ako sa menia mesačné zálohy v spoločnosti Slovenské elektrárne – energetické služby?

Nie je dôležité, koľko platíte mesačne svojmu súčasnému dodávateľovi elektriny, pretože nižšie zálohové platby môžu tiež znamenať, že raz ročne vo vysokých nedoplatkoch sumu dorovnáte. Takisto je dôležité si uvedomiť, že za elektrinu platíme podľa toho, koľko jej míňame. Ak máme vyššiu spotrebu ako sused, budeme platiť viac ako on. Rovnako, ak tento rok spotrebujeme elektriny viac ako minulý, budeme platiť viac. Každý zamestnanec dostane najlepšie ceny na trhu a k nim zľavu vďaka VIP cenníku.

ŠETRÍ CELÁ RODINA

Výhodné ceny teraz platia pre celú vašu rodinu!

Nielen vaša domácnosť, ale aj vaše deti, rodičia a súrodenci budú šetriť. Postup na zmenu dodávateľa je rovnaký a na potvrdenie rodinného vzťahu nám vy alebo člen vašej rodiny pošle čestné prehlásenie.

Prečítajte si najnovšie články